Gå tilbake til:
Du er her:

På dagtid mellom kl. 07:30 og 15:00 kan du ringe Bymiljøetaten for å få opplysninger om hvor/hvorfor bilen er fjernet. Etter stengetid kan du ringe:

  • Vest politidistrikt, telefonnummer: 55 55 65 30

  • NAF, telefon 55 70 65 30

  • Viking, telefon 22 08 60 20

  • Alfa Bergen AS, telefon 55 20 02 00

Når du henter bilen må du vise legitimasjon og betale inntauingskostnader.

Kriterier og vilkår

Hjemmelen for borttauing ligger i vegtrafikkloven § 37: "Fjerning og forvaring av kjøretøy med mer».

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy:

  • som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
  • som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
  • som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud
  • Politiets myndighet etter vegtrafikklovens § 37 er delegert til Bergen kommune, Bymiljøetaten

Inntauing av uregistrert kjøretøy
Vi registrerer og fjerner uregistrerte biler

Vegtrafikklovens § 17: "Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlig trafikkskilt."

Ønsker du å fjerne kjøretøyet selv, må dette skje innenfor disse 14 dagene.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Onsdag 17. april er det stengt i skranken, men åpent på telefon frem til kl. 12.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.

Beslektede tjenester