Gå tilbake til:
Du er her:
Returordning på piggdekk

Vil du gå over til piggfrie dekk, kan du søke returordningen som gir 200 kroner tilbake for hvert piggdekk. Ordningen gjelder mellom 1. oktober 2018 og 31. desember 2018.

Kriterier og vilkår

For å få refusjon for piggdekk må du som bileier:

  • ha registrert bosted i Bergen kommune, samt firmabiler med registrert firma-adresse i Bergen.
  • være registrert heltidsstudent i Bergen og ha midlertidig bosted i Bergen.
  • bo i omegnskommune med grense til Bergen, og ha registrert fast arbeidsgiver og arbeidssted i Bergen.

Ordningen gjelder bare en gang per bil. Misbruk, eller forsøk på misbruk av ordningen, fører til at du mister retten til å delta i returordningen.

Ordningen gjelder mellom 1. oktober til 31. desember 2018.

Du kan få  refusjon ved innlevering av maks 4 piggdekk pr.bil, forutsatt at du samtidig kjøper et tilsvarende antall piggfrie vinterdekk. Du må kjøpe dekkene hos registrert forhandler i Norge.
Hvis søknadsskjemaet og/eller dokumentasjonen er mangelfull, blir skjemaet sendt i retur.

Følgende dokumentasjon skal ligge ved søknaden.

  • kvittering som bekrefter antall kjøpte piggfrie vinterdekk, salgsdato og pris.
  • studenter må dokumentere studium (studentbevis) og bostedsadresse (leiekontrakt, dokumentasjon fra utleier) i Bergen.
  • bileier fra omegnskommuner, som har grense til Bergen må dokumentere at arbeidsgiver og arbeidssted er registrert i Bergen kommune.


All dokumentasjon skal stiftes sammen med søknadsskjemaet.

Bileier/den som opptrer for bileier, er ansvarlig for å sende dokumentet til riktig adresse i Bergen kommune.

Feil eller mangelfull utfylling/dokumentasjon vil medføre retur av skjema.

Bileier vil ved misbruk av, eller forsøk på misbruk av ordningen, miste retten til refusjon for piggdekk.

Innleveringsfrist for søknad om refusjon er 15. januar 2019.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Returordning på piggdekk

Beslektede tjenester