Gå tilbake til:
Du er her:
Brøyting og strøing

Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte og strø kommunale veger, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveger. Se prioriteringsliste under kriterier og vilkår.

Statens vegvesen har ansvar for riks- og fylkesveger.

Huseiere som eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, og strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. Se mer om huseieres plikter under "Lover og retningslinjer".

Manglende brøyting kan meldes til vår feilmeldingstjeneste.

Kriterier og vilkår

Bymiljøetaten prioriterer brøyting og strøing av kommunale veger i denne rekkefølgen:

  1. Busstraseer inkludert holdeplasser, utrykningsveger til sykehus med akuttmottak, viktige gang-, sykkel- og trappetraseer.
  2. Veger som skal være fremkommelig for stor lastebil.
  3. Øvrige kommunale veger.

Lover og retningslinjer

Ifølge Politivedtektene for Bergen kommune (paragraf 16 og 17) har du som huseier plikt til å rydde snø på fortau hvis du eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted.

Som eier har du også plikt til å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. Snø og is fra fortau må ikke kastes ut i kjørebanen.

Ved overtredelse av vedtektene kan eiere få gebyr. Hvis det oppstår skade på grunn av manglende brøyting og strøing, kan du som eier bli erstatningsansvarlig. Du kan også risikere at arbeidet utføres på din regning.

Bymiljøetaten kontrollerer regelmessig at eiere har ryddet snø og strødd i samsvar med politivedtektene.

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Onsdag 17. april er det stengt i skranken, men åpent på telefon frem til kl. 12.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.

Brøyting og strøing