Gå tilbake til:
Du er her:

Ser du mørke lamper eller andre feil på veglys, melder du fra til BKK.

Kriterier og vilkår

Mørke lamper skiftes så raskt som mulig etter mottatt melding.

Disse fristene gjelder som hovedregel:

  • Mørke lampepunkter over et større område, ved fotgjengerfelt eller ved farlige vegkryss skiftes innen en uke
  • Enkle mørke lampepunkter skiftes innen en måned

Bymiljøetaten har ansvar for veglysene på det kommunale vegnettet i Bergen. Vi har også ansvar for en del av veglysene på  turveger og  private veger.

 Veglyspærene har  levetid på cirka 16 000 timer. I forkant av utløpet av forventet levetid skiftes lyspærene rutinemessig.

Det er ikke til å unngå at noen av lampepunktene underlagt Bymiljøetatens ansvar til tider vil være mørke.

Målet er at andelen mørke lampepunkter ikke på noe tidspunkt overstiger 5 prosent av det totale antallet veglys, og at andelen i vinterperioden fra 1. september til 1. april ikke overstiger 3 prosent.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.

Relatert informasjon