Gå tilbake til:
Du er her:

Last ned parkeringsappen:
1. Send SMS til 1960 med tekst «parkering  Bergen»
2. Google play (android telefoner, Samsung, Sony m.fl.): søkeord «bergen»
3. App Store (iPhone): søkeord «parkering bergen»
4.  QR kode: har du telefon som har app som leser QR kode, bruker du den.

Slik bruker du appen:
Når du åpner appen første gang, registrerer du deg for å få opprettet en avtale og knytter denne til et  betalingskort. For å få betalingskortet registrert  må kortet være gyldig og det vil bli belastet med kr. 1.-. Dette beløpet får du tilbake ved første parkering.
Bruker du ikke parkeringsappen til parkering, men for å se etter ledig plass i p-hus, trenger du ikke å registrere betalingskort.
Når parkeringen starter registrerer du kjøretøyets registreringsnummer og deretter rett takstkode (eks. på takstkode: 6001, Sentrum ekspressplasser). Rett takstkode finner du  på alle automater og parkometre eller i  appens kart. Velg løpende tid, eller oppgi en tid.
Du kan når som helst stoppe, eller forlenge parkeringstiden, men ikke utover maks parkeringstid for takstområdet.
Når du er ferdig med en parkering velger du "Stopp parkering" i appen og avgiften blir beregnet frem til dette tidspunktet. Beregning av avgiften blir da kun for den tid du virkelig har parkert. Avgiftskravet blir sendt til ditt betalingskort og belastet automatisk. Kvittering for parkeringsbetaling vil du kunne hente direkte fra appen under «Historikk» i  sidevalget til venstre,

Test appens muligheter
Prøv litt av funksjonaliteten, som f.eks. informasjon om takstområdene og ledige plasser i P-hus. Bruk GPS for å se hvor du er og kartanvisning for å finne frem. Til venstre kan du trekke frem en meny, hvor du kan se vilkår for å bruke appen og få tilsendt kvittering på e-post

Kriterier og vilkår

Avtalevilkår for kombinert Parkerings APP med piggdagsoblat, P i Bergen.
Generelt:

• Dette er en avtale mellom Bergen kommune Bymiljøetaten som tilbyder, og kunden som kjøper.
• Avtalen omfatter betaling for parkering, betaling av piggdekkgebyr (dagsoblat) og betaling i boligsone 8 - 29
• Avtalen er gyldig fra det tidspunkt kunden aksepterer disse vilkårene. Vilkårene godkjennes ved å opprette en brukerkonto.
• Kunden er ansvarlig for å oppgi takstkode (gruppe) og kjøretøyets registreringsnummer ved hver registrering av en parkeringsaktivitet, dagsoblat piggdekk eller besøksparkering i boligsone 8 - 29
• Parkering må alltid følge de parkeringsreguleringer og anvisninger som til enhver tid gjelder.
• På samme telefon kan en kun ha en parkering og en piggdagsoblat aktiv samtidig.

Betaling:
• Avtalen gir kunden rett til å benytte Parkerings APP som et betalingsmiddel for de tjenester som til enhver tid tilbys i systemet.
• For tjenesten som kunden kjøper,  gir avtalen rett til å belaste kundens betalingskort med de til enhver tid gjeldene priser.
• For å kunne betale med appen, forutsettes det dekning på betalingskortet minimum tilsvarende kjøpesummen.
• Dersom det ikke er dekning for betaling på betalingskortet, eller dersom det ikke oppnås forbindelse, må andre godkjente betalingsmidler benyttes.
• Ved betaling via betalingskort, blir betalingen behandlet av Payex, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til norsk regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i Parkerings APP.

Avtaleperiode og oppsigelse:
• Kunden har til enhver tid rett til å si opp avtalen gjennom skriftlig henvendelse til Bymiljøetaten
• Bymiljøetaten kan si opp avtalen med kunden med forutgående skriftlig varsel dersom Bymiljøetaten stanser å tilby tjenesten, endrer tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder denne.
• Ved mislighold kan Bymiljøetaten si opp avtalen umiddelbart uten forutgående varsel.
Ved eventuell mislighold og oppsigelse av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser, herunder kundens utestående betalingsforpliktelser

Behandling og bruk av personopplysninger:
• Bymiljøetaten registrerer kun de opplysningene som er nødvendige for å administrere kundeforholdet ditt og disse data lagres i Norge. Registrerte opplysninger behandles i henhold til gjeldende lover og regler.
• Parkeringsdata registreres og lagres for å kunne dokumentere kjøp av tjenesten. Det registreres ingen personopplysninger for statistisk bruk.

Kontakt:
Bymiljøetaten, Serviceavdelingen
Neumannsgt 1
5015 Bergen
Telefon 55 56 88 50
Bymiljoetaten.Parkering@bergen.kommune.no

 

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.