Gå tilbake til:
Du er her:

Parkering i boligsone

Boligsoneparkering

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner. Beboere som er registrert med folkeregisteret adresse i boligsonen kan kjøpe boligsonekort. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan tildeles boligsonekort når det foreligger særlige forhold.

Som besøkende kan du også parkere i noen av boligsonene uten boligsonekort. Det er ulike regler for de ulike boligsonene. I boligsone 2-7 kan du som besøkende parkere ved et parkometer eller ved en automat. I boligsone 8-29 kan du parkere ved å betale med appen P-Bergen eller betale på en automat som står plassert i boligsonen du befinner deg i. Merk at ved skilt hvor det står at parkering kun gjelder for beboere kan du ikke parkere uten at du har et gyldig sonekort. Se mer i avsnittet "Pris" nedenfor.

Boligsonekortet gjelder for den sonen som er påført kortet. Boligsonereguleringen gjelder i tidsrommet kl. 08-23 på hverdager, og fra kl. 08-17 på lørdager. Den gjelder ikke på søndager, helligdager og offentlige fridager. Boligsonekortet gjelder ikke på parkometer- og automatplasser.

Det er egne regler for sone 1, Sentrum: her er det kun beboere som får tildelt boligsonekort. Kortet gjelder hele døgnet på reserverte plasser for beboere.

Søk om boligsonekort i elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at sonekortet blir sendt etter at betaling har funnet sted. Det tar ca. en uke fra du søker om boligsonekort til du har gyldig sonekort klart til bruk. Merk at det blir oblatfri boligsoneparkering fra 01.04.2019 for sone 16 til 29. Beboere i disse sonene vil ikke lenger få tilsendt papiroblat i posten. Det tradisjonelle boligsonekortet blir erstattet av en elektronisk boligsonetillatelse knyttet opp mot bilens registreringsnummer. Bymiljøetaten kontrollerer tillatelsen ved å skanne registreringsnummeret på bilene.

Pris

Sone 1

På reserverte plasser for beboere i sone 1 er det kun beboere som får tildelt sonekort.

6-månederskort

 • For beboere i sone 1-8: bil nummer en koster kr. 2400,-, bil nummer to koster kr. 3600,-
 • For beboere i sone 16-29: bil nummer en koster kr. 1800,-, bil nummer to koster kr. 2700,-
 • For firma kr. 4200,-

Besøksparkering i sone 2 til 8

 • Døgnkort: kr. 100,-
 • Ukeskort : kr. 400,-
 • Kveldskort (fra kl. 17-23, lørdag fra kl.15-17): kr. 40,-

Du kan kjøpe midlertidige parkeringstillatelser for besøkende i sone 2-8, i Bymiljøetatens Servicesenter, Neumannsgate 1, 2. etasje. I sone 8 er det mulig å kjøpe billett ved automat. Pris: kr.10,- per. time, kr.150,- per. døgn

El-biler må ha boligsonekort for å parkere i boligsone 2-7. 

Besøksparkering i sone 8-29

Besøksparkering kr.10,- per. time, kr 150.- per døgn kan kjøpes på parkeringsautomat i sone 8-29.

El-biler parkerer gratis i boligsonene 8-29. Her er ingen begrensning på tid.¿

Automatene er plassert på følgende steder:

 • Sone 8: Mulen/Persenbakken ved endestopp til Mulebussen
 • Sone 8: Amalie Skrams vei ved Norsk Lærerakademi
 • Sone 16: Vis a vis Fløibanens stasjon i Fjellveien
 • Sone 16: I krysset Ole Irgens veg og Skansemyrsveien
 • Sone 18: I venstre del av snuplass for buss i Starefossveien
 • Sone 20: I krysset Stemmeveien og Bjørndalen ved Trafo-kiosk
 • Sone 21: I krysset Årstadgeilen og Fløenbakken
 • Sone 25: Jonas Lies vei mellom Årstad Kirke og Klaus Hanssensvei
 • Sone 26: St.Olavs vei ved Haukelandshallen
 • Sone 28: Foran Studentsamskipnaden sitt hus i Fridalsveien 22
 • Sone 29: Svaneviksveien ved nr. 1

(Det er ingen automat i sone 17)

Besøksparkering kan også kjøpes på Bergen kommune sin Parkerings-APP "Parkering i Bergen"
Gjelder kun for sone 8-29.

Kriterier og vilkår

Vi tildeler inntil to boligsonekort per boenhet. Det må sendes en søknad per bil.
For å kunne søke om boligsonekort i boligsone må du oppfylle følgende kriterier

Fast bosatte
Som søker må du være registrert i folkeregisteret med adresse i en boligsone. Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret, og vognkortet skal ha ditt navn. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil. Du må ha gyldig førerkort.

Midlertidig bosatte
Er du student eller pendler må du legge frem bekreftelse på husleieforhold i boligsonen. Studenter må i tillegg legge frem studentbevis/betalt semesteravgift.

Firma
Firmaet må levere søknad med dokumentasjon som viser at du har et reelt behov for boligsonekort i sonen. Firmaet ditt må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i boligsonen. Bilen må være registrert på firmaet.
NB: Firma kan ikke kjøpe boligsonekort for boligsone 1.

Fornyelse av 6-månederskortet
Boligsonekortet gjelder for seks måneder og fornyes innen 1. april og 1. oktober. Avgiften betales på forskudd. Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort.

Flytter du?
Boligsonekortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som er oppgitt i søknaden. Du må melde adresseforandring senest 8 dager etter flytting.

Hvis du flytter ut av boligsonen skal boligsonekortet  returneres til Bymiljøetaten senest innen 8 dager. Resterende hele måneder vil bli refundert. Vi gir ikke refusjon for ferie ol.

Bytter du bil?
Hvis du bytter bil må du få nytt boligsonekort. Det raskeste er å møte opp i Bymiljøetatens servicesenter, Neumannsgate 1, 2 etasje. Ta med deg det gamle boligsonekortet og vognkort til ny bil. Kjøper du ny bil leverer du inn det gamle boligsonekortet, og får nytt kort mot et gebyr på kr. 50,-. Vi lager et nytt kort mens du venter.

Selger du bilen?
Hvis du selger bilen, må du levere inn boligsonekortet. Resterende hele måneder vil bli refundert.

Når er tillatelsen gyldig?
Vær oppmerksom på at boligsonekortet  ikke er gyldig før du har plassert det i frontruten på bilen. Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort. Boligsonekortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som er oppgitt i søknaden.

Skal du parkere grunnet av- eller pålessing? 

Lovverket skiller mellom stans og parkering. Kortest mulig stans for av- eller pålessing er ikke en parkering, men en stans.

Det medfører at dersom du skal flytte kan du stanse på strekninger som er regulert med "parkering forbudt" (skilt 372) mens det pågår av- eller pålessing.

Det er ikke noen begrensninger i tidsbruk, men stansen skal være kortest mulig, jf.Trafikkreglenes § 1.1.k.

Det kan også stanses i boligsoner på samme premisser.

Misbruk
Forfalsker du boligsonekortet eller gir uriktige opplysninger, blir det meldt til politiet og kortet blir inndratt.
 

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Boligsoneparkering