Gå tilbake til:
Du er her:

Parkeringsbot

Som eier eller bilfører har du rett til å klage på parkeringsbot (gebyr eller kontrollsanksjon), tilleggsgebyr for piggdekk eller inntauing.

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Bilfører har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere de skilt som er satt opp på stedet.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Har du et vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes dette til: Bergen kommune, Bymiljøetaten, postboks 7700, 5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er ca. tre uker.

Klagemulighet

Klagefrist
Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Betalingsfristen på tre uker gjelder selv om ileggelsen er påklaget. For kontrollsanksjon betaler du når klagesaken er endelig avgjort.

Hvordan klage
Ved klage på ileggelser oppfordrer vi til å benytte elektronisk klageskjema. 

Lover og retningslinjer

Du kan klage på parkeringsgebyret i henhold til forskrift om offentlig parkeringsgebyr §7.

Du kan klage på kontrollsanksjonen i henhold til parkeringsforskriften § 44 og tilleggsgebyret kan påklages etter § 11 i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.Parkeringsgebyr kan påklages med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsgebyr §7.

Kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkeringsforskriften § 44 og tilleggsgebyr kan påklages etter § 11 i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Beslektede tjenester