Gå tilbake til:
Du er her:

Parkeringsbot

Som eier eller bilfører har du rett til å klage på gebyr, kontrollsanksjon, tilleggsgebyr piggdekk eller inntauing hvis du mener at ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av "særlige grunner".

Bilførerens plikter
Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Bilfører har også streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

Klagefrist
Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Betalingsfristen på tre uker gjelder selv om ileggelsen er påklaget. For kontrollsanksjon betaler du når når klagesaken er endelig avgjort.

Hvordan klage
Ved klage på ileggelser oppfordrer vi til å benytte elektronisk klageskjema nedenfor.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Har du et vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes dette til:  Bergen kommune, Bymiljøetaten, postboks 7700, 5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er ca. 3 uker.

Lover og retningslinjer

Parkeringsgebyr kan påklages med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsgebyr §7.

Kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkeringsforskriften § 44 og tilleggsgebyr kan påklages etter § 11 i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Beslektede tjenester