Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du plassere kontainer, lift, kranbil eller lignende større innretning på kommunal veg- og gategrunn må du søke til Bergen kommune.

Pris

Du må betale leie for bruk av kommunal veg- og gategrunn, forutsatt at bruken overstiger en fastsatt minimumssats på kr. 249,-. Leien fastsettes etter dagsats per m². Dagsatsen avhenger av hvor bruken finner sted. Gjelder bruken areal som brukes til offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser (utover boligsone), er leien fastsatt andel på 70% av forventet inntekt.

Kriterier og vilkår

Arbeidet skal utføres i tråd med retningslinjer hjemlet i vegloven § 57 og gjelder for utplassering av kontainer, lift, kranbil og stillas med mer på offentlig veg- og gategrunn i Bergen kommune.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Søknad sendes som e-post: brukstillatelse@bergen.kommune.no

E-postens emnefelt: Hva søknaden gjelder og navnet på vegen(e).

Eksempel: Søknad om utplassering av container - Neumanns gate.
 

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.