Gå tilbake til:
Du er her:

Byens vektere ser til byrom for å kontrollere forsøpling av sentrumsnære områder. Dette gjelder overfylte bosspann, tilgrisede fortauer, løsfotreklame (reklamestativ på fortau ol.)

Med politivedtekten i ryggen, ilegger vekterne gebyrer for all forsøpling av det offentlige uterom. Politivedtekten for Bergen kommune har klare formuleringer om huseiers og andres plikter i forhold til renhold av byen.

Kriterier og vilkår


Huseier plikter selv:
- å unngå at bosspann er så overfylte at noe av bosset havner på gaten, § 19
- kosting og renhold av fortau og gate, § 15
- rydding av grovavfall, § 15
- rengjøring av kjellernedganger og lysåpninger, § 15
- sikring av kjellernedganger og lysåpninger, § 6
- unngå hindringer som bosspann, hagemøbler med mer, § 6

Vinter:
- sørge for avising av fortau og gangareal og sikre mot nedfall av istapper og snø fra tak, § 12
- snørydding og strøplikt, §§ 16 og 17

Politivedtekten § 2 sier at den som leier hus eller grunn, har samme plikter som huseier har.
§ 2: Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Næringsdrivendes plikter
- unngå at næringsavfall står på gaten utenom tømmedager, § 6
- sette opp tilstrekkelig antall lukkede kurver for papir og avfall, § 20
- unngå at bosspann er så overfylte at noe av bosset havner på gaten, § 19
- ulovlig opphengte plakater, § 19
- løsfotreklame, § 6
- når den næringsdrivende eier eller leier hus eller grunn, vil den få de samme pliktene som en huseier etter politivedtekten § 2.

Alle innbygernes plikter
På, eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
 - å spytte, kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall, tyggegummi eller annet avfall, § 19
 - å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, § 19
 - å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. Unntatt er steder som er godkjent av kommunen til
   slikt bruk, eller hvis politiet har gitt særskilt tillatelse, § 19
 - å urinere, § 19
Når en innbygger leier hus eller grunn, vil han få de samme pliktene som en huseier etter politivedtekten § 2

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Beslektede tjenester