Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke til Bymiljøetaten om å få etablert fartsdempende tiltak som for eksempel fartshumper og skilting.

Kriterier og vilkår

Det vanligste fartsdempende tiltaket vi etablerer er fartshumper med tilhørende skilting.

Fartshumper legges i veger hvor myke trafikanter ferdes og fartsnivået er høyt i forhold til fartsgrensen. For å ta hensyn til sikkerheten vurderes fartshumper på skoleveger, og veger med ulykkesbelastede steder.

Mener du  fartsnivået på en kommunal boligveg for høyt, kan du søke Bymiljøetaten om at fartsnivået blir målt og at eventuelt 30 kilometer per time sone (40 kilometer per time for busstrase) blir etablert.  

Fartshumpene legges først og fremst i veger med fartsgrensesone 30 kilometer per time, men kan også være aktuelt i veier med fartsgrense 40 kilometer per time.

Er det ikke mulig å etablere fartshumper vurderer vi andre tiltak som sideforskyvning, oppstramming av kryss eller innsnevring av kjørebanen (fysisk og visuell).

Om søknadsprosessen

Dersom du mener fartsnivået på en kommunal boligveg er for høyt, kan du søke Bymiljøetaten om at fartsnivået blir målt og at eventuelt 30 kilometer per time sone (40 kilometer per time for busstrase) blir etablert. Vi oppfordrer til å bruke vårt elektroniske søknadsskjema, men søknad kan også sendes som brev.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknad sendes til

Søknad på e-post: Bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Eller brev:
Bergen kommune,
Bymiljøetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Bymiljøetaten gjennomfører hastighetsmålinger og trafikktellinger på strekningen for å fastlegge fartsnivået.

Er hastigheten for høy, utarbeider vi  plan for hva som skal gjøres for å dempe farten.

Klagemulighet

Vedtak om fartsdempende tiltak er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Endrer forholdene seg etter at vedtaket ble gjort, vil søknader likevel bli behandlet på nytt.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.