Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljøetaten overtar offentlig regulerte veger til drift, forvaltning og vedlikehold når disse er opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplan og godkjente tekniske planer.

For detaljert beskrivelse om krav til utforming og standard, se lover og retningslinjer under «Vegnormer for Bergen kommune».

Kriterier og vilkår

Vegareal bli overtatt til kommunal drift, forvaltning og vedlikehold når:

  • tekniske planer er godkjent av Bymiljøetaten
  • vegarealene er ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til tekniske planer
  • veggrunnen er vederlagsfritt overskjøtet til kommunen
  • overleveringsbefaring er gjennomført uten anmerkninger, alternativt at anmerkninger utbedres etter avtale med Bymiljøetaten

Om søknadsprosessen

Søknaden må inneholde tekniske planer for veg i henhold til avsnitt om «Krav til planmateriell» i «Vegnormer for Bergen kommune» og «Håndbok R700».

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.