Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljøetaten har ansvar for asfaltering og vedlikehold av det kommunale vegnettet.

Asfalteringen utføres i hovedsak som reasfaltering av veger med høy sporslitasje og der asfalten er hullete og dårlig.

Begrensede midler til vedlikehold over tid har gitt et vedlikeholdsetterslep som tvinger frem en streng prioritering innenfor gitte rammer.

Dersom du mener det er behov for asfaltering melder du dette via vår feilmeldingstjeneste  og meldingen vil bli vurdert  på lik linje med andre innspill.

Vi minner om at du kan ikke kan regne med å få gravetillatelse i veg som nylig er asfaltert.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.