Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljøetaten overtar offentlig regulerte veger som skal bli kommunale til drift, forvaltning og vedlikehold når disse er opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplan og godkjente detaljplaner. For detaljert beskrivelse om krav til utforming og standard, se "Vegnormer for Bergen kommune" under Lover og retningslinjer.

Kriterier og vilkår

Vegareal blir  overtatt til kommunal drift, forvaltning og vedlikehold når:

  • detaljerte tekniske planer er godkjent av Bymiljøetaten

  • vegarealene er ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til godkjente tekniske planer

  • veggrunnen er vederlagsfritt overskjøtet til kommunen

  • overleveringsbefaring er gjennomført uten anmerkninger, alternativt at anmerkninger ved overleveringsbefaring utbedres i tråd med avtale med Bymiljøetaten

Om søknadsprosessen

Søknad må  inneholde tekniske planer  for veg  inkludert overvannshåndtering og vegbelysning. Planene skal utarbeides i tråd med  "Håndbok R700" , se  Lover og retningslinjer.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.