Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeid og graving på kommunal veg- og gategrunn

Når du skal utføre arbeid på offentlig veg- og gategrunn må du søke Bergen kommune om tillatelse.

Hensikten er at arbeidene gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Pris

På grunn av forskrift fra 01.01.2018 (Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg) bortfaller kompensasjon av vegmyndighetens økte utgifter som følge av arbeid og graving av kommunal veg- og gategrunn.

800,- kr per arbeidsvarsling opprettholdes inntil nye gebyrsatser er ferdig utarbeidet.

Kriterier og vilkår

Arbeidet skal utføres i tråd med kravene i Statens vegvesen sin håndbok N301 og Bergen kommune sin lokale veileder.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Søknad sendes som e-post:  arbeidstillatelse@bergen.kommune.no

Emnefeltet: Få frem om søknaden gjelder graving eller ikke, og navnet på vegen søknaden gjelder for.

Eksempel: Søknad om arbeidstillatelse m/graving - Neumanns gate.
 

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.