Om utfylling og bruk

Godkjenning av privat husleiekontrakt

Informasjon

Skjemaet må fylles ut på norsk eller engelsk.
Veiledningsskjema på engelsk, arabisk, tigrinja, ukrainsk og russisk finner du under "Les mer".

Det må påregnes inntil 30 dager saksbehandlingstid. Svar gis til epostadressen dere oppgir senere i skjemaet

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?