Flyktninger kan selv finne en bolig og sende leiekontrakten til kommunen for godkjenning. Kontrakten skal ikke signeres før den er godkjent, og den må sendes inn minst 3 uker før leieforholdet kan starte. 

Ordningen gjelder ikke for flyktninger som er tildelt en annen bosettingskommune enn Bergen.

Біженці можуть знайти житло самостійно та надіслати договір оренди житла до Комуни на затвердження. Договір не можна підписувати, доки він не буде схвалений, також його потрібно надати принаймні за 3 тижні до початку строку оренди. Ця схема не поширюється на біженців, які в якості муніципалітету розселення отримали комуну, відмінну від Берген Комуни. 

Що таке узгоджене самопоселення? 

Узгоджене самопоселення означає, що біженці, які мають дозвіл на тимчасове проживання і ще не отримали направлення на поселення від Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi), або отримали дозвіл на поселення у якійсь комуні і знаходяться в черзі на отримання житла, можуть знайти житло самостійно. 

Після цього вони мають звернутися до центру, який проводить ознайомлювальну програму для біженців, щоб оцінити договір оренди. Для цього використовується цифрова форма (посилання внизу цієї сторінки), де заповнюється інформація та додається зразок договору оренди. 

 Дана схема поширюється як на одиноких біженців, так і на пари або сім’ї.  

Після затвердження договору оренди договірні відносини між орендодавцем та орендарем стають стандартними, таким чином, орендар сам несе відповідальність за сплату оренди, та все необхідне спілкування відбувається між орендодавцем та орендарем. 

Хто може використовувати цю схему?

Біженці, яким було надано дозвіл на проживання, але які ще не отримали комуну поселення через Управління Інтеграції та Різноманітності (IMDi), або біженці, які отримали Берген в якості комуни поселення та які стоять в черзі на житло. 

Про що важливо знати перед підписанням договору 

 • Коли ви укладаєте угоду з орендодавцем, ви не повинні підписувати договір оренди, поки він не буде схвалений комуною Бергену. 
 • Ви не маєте нічого платити власникові будинку, поки договір не буде затверджений, оскільки ви ризикуєте втратити гроші. 
 • Комуна розгляне договір і затвердить, серед іншого, вартість, стандарт і зміст контракту. 
 • Ви не отримуватимете допомоги від центру ознайомлювальних програм для біженців, доки всі питання щодо договору оренди не будуть вирішені. Якщо ви залишите притулок, ви будете самі відповідати за власні фінанси, поки не отримаєте допомогу від центру ознайомлювальних програм для біженців. 
 • Прийнятна ціна за квартиру буде залежати від того, скільки людей проживає разом, а також від того, чи бажаєте ви отримати право на фінансову підтримку від Husbanken
 • Комуна Бергену не сплачуватиме заставу за квартири. Комуна надасть домовласнику гарантію на депозит. Якщо власник будинку вимагатиме внести заставу, ви повинні покрити це самостійно. 
 • Угода передбачає, що ви дійсно проживатимете за адресою, яка зазначена в договорі. 

Орієнтовна найвища вартість оренди житла

 • Для одиноких осіб у житловому товаристві - до 6000 норвезьких крон
 • Для одиноких осіб – до 9000 норвезьких крон
 • Для пари без дітей – до 10.000 норвезьких крон
 • Для сімей, які потребують 2 спальні – до 14.000 норвезьких крон
 • Для сімей, які потребують 3 спальні – до 16.000 норвезьких крон
 • Для сімей, які потребують 4 спальні – до 17.000 норвезьких крон
 • Сім'ям, які потребують більш, ніж 4 спальні – розумна прийнятна ціна

Розцінки є орієнтовними. Прийнятна ціна, серед іншого, оцінюється по відношенню до ринку оренди, і яке житло прийнятного стандарту є доступним.

Зауважте, що особи віком до 25 років, які беруть участь у ознайомлювальній програмі, отримують меншу соціальну допомогу. Тому для одиноких людей цієї групи отримання кімнати у житловому товаристві буде найбільш актуальним рішенням.

Початок дії договору

Оскільки на обробку справи необхідний час, договір оренди необхідно подати принаймні за 3 тижні до початку строку оренди.

Типовий договір оренди житла

Дивіться приклад типового договору оренди житла. Ми рекомендуємо орендодавцям використовувати цей шаблон:

Допомога із подачею заявки та прояснення тривалості її обробки

Усі запити щодо затвердження договорів здійснюються в електронному вигляді. Скористайтеся електронною формою, яку ви знайдете далі на сторінці. 

У електронній формі ви також знайдете інструкції англійською, арабською, тигринья, українською та російською мовами.

Пам’ятайте, що зразок договору необхідно завантажити як вкладення до електронної форми заяви.

Після подання заявки з вами зв'яжеться консультант з інтеграції протягом 3-5 робочих днів. 

Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до рецепції Інтродукційного центру для біженців у Інклюзивному центрі Бергена за адресою Landåssvingen 15.

Беженцы могут самостоятельно найти жилье и отправить договор аренды жилья в Коммуну на одобрение. Договор нельзя подписывать до тех пор, пока он не будет одобрен, также его нужно предоставить не менее чем за 3 недели до начала срока аренды. Эта схема не распространяется на беженцев, которые в качестве муниципалитета поселения получили коммуну, отличную от Берген Коммуны.

Что такое самостоятельное поселение по договорённости?  

Самостоятельное поселение по договорённости предполагает, что беженцы, получившие вид на жительство и ещё не распределённые Директоратом интеграции и многообразия (IMDi) в муниципалитет или распределённые в муниципалитет, но находящиеся в списке ожидания на получение жилья, находят жильё самостоятельно.  

Затем необходимо обратиться в Интродукционный центр для беженцев (Introduksjonssenteret for flyktninger) для одобрения договора аренды. Для подачи заявления на одобрение договора используется электронный бланк (ссылка внизу страницы), который нужно заполнить, приложив проект договора аренды. 

Поселение в таком порядке возможно как в случае, если вы проживаете один/одна, так и если вы – супруги или семья. 

После одобрения договора аренды договорные отношения между арендодателем и арендатором становятся стандартными, таким образом, арендатор сам несет ответственность за оплату аренды, и все необходимое общение происходит между арендодателем и арендатором. 

Кто может воспользоваться этой схемой?

Беженцы, получившие вид на жительство, но еще не получившие коммуну поселения через Управление Интеграции и Многообразия (IMDi), или беженцы, получившие Берген в качестве коммуны поселения и находящиеся в очереди на получение жилья.  

Кто может воспользоваться этой схемой?

Беженцы, получившие вид на жительство, но еще не получившие коммуну поселения через Управление Интеграции и Многообразия (IMDi), или беженцы, получившие Берген в качестве коммуны поселения и находящиеся в очереди на получение жилья. 

Приблизительный максимальный допустимый размер арендной платы

 • Для лиц, проживающих без семьи в жилье совместно с третьими лицами (bofelleskap) – 6000 крон
 • Для лиц, проживающих без семьи в отдельном жилье – 9000 крон
 • Для пар без детей – 10.000 крон
 • Для семей, которым требуется 2 спальни – 14.000 крон
 • Для семей, которым требуется 3 спальни – 16.000 крон
 • Для семей, которым требуется 4 спальни – 17.000 крон
 • Для семей, которым требуется более 4 спалень – устанавливается индивидуально

Приведённый размер платы является приблизительным. Приемлемость стоимости аренды оценивается в том числе исходя из обстановки на рынке недвижимости и того, какое приемлемое жильё доступно на текущий момент.

Обратите внимание на то, что лица моложе 25 лет, проходящие интродукционную программу, получают сокращённое интродукционное пособие. В связи с этим наиболее подходящим вариантом проживания для представителей данной категории, приехавших без сопровождения, является проживание совместно с третьими лицами (bofelleskap).

Начало действия договора

Поскольку на обработку дела необходимо время, договор аренды необходимо подать по крайней мере за 3 недели до начала срока аренды.

Типовой договор аренды жилья

Смотрите пример типового договора аренды жилья. Мы рекомендуем арендодателям использовать этот шаблон:

Помощь в подаче заявления и время рассмотрения 

Все обращения с просьбой об одобрении договора аренды направляются в электронном виде. Ссылку на электронную анкету вы найдёте внизу страницы.

Электронный бланк сопровожден инструкцией по заполнению на английском, арабском, тигринья, украинском и русском языках.

Не забудьте загрузить и приложить к электронному заявлению проект договора аренды.

После подачи заявки с вами свяжется консультант по интеграции в течение 3-5 рабочих дней.

Если вам нужна помощь, вы можете обратиться в приемную Интродукционного центра для беженцев в Инклюзивном центре Бергена по адресу Landåssvingen 15.

Avtalt selvbosetting går ut på at flyktninger som har fått oppholdstillatelse og dermed har rett til bosetting med offentlig hjelp, finner en bolig selv. Deretter tar de kontakt med Introduksjonssenteret for flyktninger for vurdering av husleiekontrakten. Til dette benyttes det digitale skjemaet (se lenke nederst på denne siden), der informasjon fylles ut og utkast til husleiekontrakt vedlegges.   

Ordningen gjelder både for enslige, par eller familier.

Etter godkjenning er husleieforholdet et ordinært leieforhold mellom utleier og leietaker, der leietaker selv betaler husleie og nødvendig kontakt går mellom utleier og leietaker.

Flyktninger som har fått oppholdstillatelse og ikke allerede har fått tildelt en bosettingskommune gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), eller har fått tildelt Bergen og står på venteliste for en boligtildeling.

 • Når du avtaler med en utleier må du ikke signere forslaget til leiekontrakt før den er godkjent av Bergen kommune.
 • Du må ikke betale noe til huseier før kontrakten er godkjent, da du risikerer å tape penger.
 • Kommunen undersøker kontrakten og godkjenner blant annet i forhold til pris, standard og innholdet i kontrakten.
 • Du vil ikke motta stønad fra Introduksjonssenteret for flyktninger før boligkontrakten er avklart. Dersom du flytter ut fra et mottak, vil du være ansvarlig for din egen økonomi frem til du får stønad fra introduksjonssenteret for flyktninger.
 • Pris som aksepteres for en leilighet vil avhenge av hvor mange som bor sammen, og om du vil ha rett til bostøtte fra Husbanken.
 • Bergen kommune betaler ikke ut depositum for leiligheter. Kommunen vil gi huseier garanti for depositum. Krever huseier et depositum på annen måte, må du dekke dette selv.
 • Avtalen forutsetter at du faktisk skal bo på den adressen som kontrakten lyder på.

 • Enslige i bofellesskap kr 6000
 • Enslige kr 9000
 • Par uten barn kr 10.000
 • Familier med behov for 2 soverom kr 14.000
 • Familier med behov for 3 soverom kr 16.000
 • Familier med behov for 4 soverom kr 17.000
 • Familier med behov for flere enn 4 soverom – skjønnsvurderes

Satsene er veiledende. Akseptabel pris blir blant annet vurdert i forhold til utleiemarkedet, og hvilke boliger av nøktern standard som er tilgjengelig.

Merk at personer under 25 år som deltar i introduksjonsprogram mottar redusert introduksjonsstønad. For enslige i denne gruppen vil derfor rom i bofellesskap være den mest aktuelle løsningen.

Kontrakten må sendes inn minst 3 uker før startdato for leieforholdet grunnet saksbehandlingstid.

Se eksempel på en standard husleiekontrakt som kommunen vil kunne godkjenne. Vi oppfordrer utleier til å bruke denne malen:  

Alle henvendelser om godkjenning av kontrakter gjøres elektronisk og du benytter digitalt skjema som du finner lenger nede på siden. 

I det digitale skjemaet vil du også finne en veiledning på engelsk, arabisk, tigrinja, ukrainsk og russisk. 

Husk at kontraktsforslaget skal lastes opp som vedlegg til digitalt skjema. 

Se også: 

Etter at saken er sendt inn, vil en saksbehandler ta kontakt med deg innen 3-5 virkedager.

Trenger du hjelp, kan du henvende deg til Introduksjonssenteret for flyktninger sitt servicesenter ved Bergen inkluderingssenter, Landåssvingen 15.

Husleiekontrakt selvbosetting