Gå tilbake til:
Du er her:

Innovasjon og utvikling på menyen tirsdag 5. mai 2020

Hva slags nyvinninger trenger vi for å skape en tryggere fremtid for innbyggerne i regionen vår? Innovasjon og utvikling er tema for Beredskapsklyngens neste samling. Tips oss om gode innledere!

Rekrutterer til Samfunnssikkerhetens hus

Arbeidet med realisering av Samfunnssikkerhetens hus er i full gang. Ledergruppen er på plass og i løpet av året blir flere stillinger lyst ut.

Etablerer Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.

Når hvert ord teller tyngre

Beredskapsklyngens fagseminar 5. desember 2019 handlet om risiko- og krisekommunikasjon. Askøy kommune, Sjøforsvaret, politiet og en rekke andre aktører delte erfaringer og gode råd.

Sykkel-VM setter standard for internasjonal samfunnssikkerhet

Bergen kommune skal lede arbeidet med å utvikle en ny ISO-standard for store arrangementer i byer. Erfaringene fra sykkel-VM 2017 er etterspurt over hele verden.

Frokostseminar 13. juni: Internasjonalt samarbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Tema for Beredskapsklyngens samling denne gangen var beste praksis for forebygging og håndtering. Innlederne kom blant annet fra direktoratene for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge og Sverige.

Beredskapssamarbeid i støpeskjeen

Prosjektet Samfunnssikkerhetens hus er godt i gang. Mer enn 170 aktører er aktuelle for samarbeid om en tryggere fremtid.