Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet i Bergen kommune ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus. Saken behandles i byrådsmøtet 23. mai 2019.

Frokostseminar 13. juni: Internasjonalt samarbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Tema for beredskapsklyngens neste samling er internasjonalt samarbeid om beste praksis for forebygging og håndtering. Innlederne kommer blant annet fra direktoratene for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge og Sverige.

Prosjektet Samfunnssikkerhetens hus

Samfunnssikkerhetens hus skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Forsker på samfunnssikkerhet

Bergen kommune, Uni Research Rokkansenteret og Universitetet i Bergen er i gang med et forskningssamarbeid innen samfunnssikkerhet.

- Tryggere samfunn igjennom samarbeid

Under sykkel-VM samarbeidet 31 aktører om beredskap i Samvirkesenteret. Etterpå tok noen av dem initiativ til å etablere en beredskapsklynge for bergensregionen.