Gå tilbake til:
Du er her:

Innbyggerne i Bergen er ikke godt nok forberedt på kriser

En undersøkelse viser at innbyggerne i Bergen ikke følger myndighetenes råd om egenberedskap. En stor andel innbyggere har ikke tørrvarer, hermetikk, medisiner og førstehjelpsutstyr i hus.

Doktorgrad om samvirke

Bergen kommune satser på samfunnssikkerhet og beredskap og får sin første doktorgrad om samvirke. Alfa Winge skal forske på samvirke mellom aktørene i regionen.

Innovasjon og utvikling på menyen

Innovasjon og utvikling er tema for Beredskapsklyngens neste samling. Arrangementet 5. mai 2020 er nå AVLYST på grunn av koronaviruset.

Rekrutterer til Samfunnssikkerhetens hus

Arbeidet med realisering av Samfunnssikkerhetens hus er i full gang. Ledergruppen er på plass og i løpet av året blir flere stillinger lyst ut.

Etablerer Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.