Gå tilbake til:
Du er her:

Når hvert ord teller tyngre

Beredskapsklyngens fagseminar 5. desember 2019 handlet om risiko- og krisekommunikasjon. Askøy kommune, Sjøforsvaret, politiet og en rekke andre aktører delte erfaringer og gode råd.

Etablerer samfunnssikkerhetens hus

Byrådet i Bergen kommune ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus. Vedtaket ble fattet 23. mai 2019.

Sykkel-VM setter standard for internasjonal samfunnssikkerhet

Bergen kommune skal lede arbeidet med å utvikle en ny ISO-standard for store arrangementer i byer. Erfaringene fra sykkel-VM 2017 er etterspurt over hele verden.

Frokostseminar 13. juni: Internasjonalt samarbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Tema for Beredskapsklyngens samling denne gangen var beste praksis for forebygging og håndtering. Innlederne kom blant annet fra direktoratene for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge og Sverige.

Beredskapssamarbeid i støpeskjeen

Prosjektet Samfunnssikkerhetens hus er godt i gang. Mer enn 170 aktører er aktuelle for samarbeid om en tryggere fremtid.