Gå tilbake til:
Du er her:

Innbyggerne i Bergen er ikke godt nok forberedt på kriser

En undersøkelse viser at innbyggerne i Bergen ikke følger myndighetenes råd om egenberedskap. En stor andel innbyggere har ikke tørrvarer, hermetikk, medisiner og førstehjelpsutstyr i hus.

Doktorgrad om samvirke

Bergen kommune satser på samfunnssikkerhet og beredskap og får sin første doktorgrad om samvirke. Alfa Winge skal forske på samvirke mellom aktørene i regionen.

Innovasjon og utvikling på menyen

Innovasjon og utvikling er tema for Beredskapsklyngens neste samling. Arrangementet 5. mai 2020 er nå AVLYST på grunn av koronaviruset.

Rekrutterer til Samfunnssikkerhetens hus

Arbeidet med realisering av Samfunnssikkerhetens hus er i full gang. Ledergruppen er på plass og i løpet av året blir flere stillinger lyst ut.

Når hvert ord teller tyngre

Beredskapsklyngens fagseminar 5. desember 2019 handlet om risiko- og krisekommunikasjon. Askøy kommune, Sjøforsvaret, politiet og en rekke andre aktører delte erfaringer og gode råd.

Etablerer Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.

Sykkel-VM setter standard for internasjonal samfunnssikkerhet

Bergen kommune skal lede arbeidet med å utvikle en ny ISO-standard for store arrangementer i byer. Erfaringene fra sykkel-VM 2017 er etterspurt over hele verden.

Frokostseminar 13. juni: Internasjonalt samarbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Tema for Beredskapsklyngens samling denne gangen var beste praksis for forebygging og håndtering. Innlederne kom blant annet fra direktoratene for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge og Sverige.

Beredskapssamarbeid i støpeskjeen

Prosjektet Samfunnssikkerhetens hus er godt i gang. Mer enn 170 aktører er aktuelle for samarbeid om en tryggere fremtid.