Opplev generalprøven til VM

Opplev generalprøven til VM

Onsdag 31. august kommer Tour des Fjords til Bergen. Nå skal deler av VM-løypen testes, og arrangørene håper publikum vil kle løypene med norske flagg og god stemning.

Les mer

Slik blir trafikken preget av Tour des Fjords

Bilde av syklister på Bryggen

Det vil bli flere trafikale endringer onsdag 31. august i anledning Tour Des Fjords. Bryggen blir stengt, og trafikken langs løypen vil bli stoppet i inntil en halvtime når syklistene passerer.

Les mer

Delta i markeringen av Verdens overdosedag

Delta i markeringen av Verdens overdosedag 31. august

Onsdag 31. august kl. 1700 arrangeres en markering på Festplassen. Der vil en minnes de døde og skape bevissthet rundt at overdoser kan forebygges.

Les mer

Redusert fremkommelighet på Småpudden

Småpudden

Feil ved broklaff gjør at broen ikke åpnes for store båter mens inspeksjon og utbedring pågår. Gående og syklende får noe redusert fremkommelighet.

Les mer

Ny plan for barn og unge

Forsidefoto "Bergens barn – byens fremtid".

Byrådet legger frem plan for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, psykisk helse og barnevernet i Bergen 2016-2026.

Les mer

Ny aktivitets - og treningsguide for seniorer

for seniorer i Vitalitetsenteret

Det er utarbeidet en ny oversikt over aktivitets- og treningstilbudet for seniorer i Bergen kommune.

Finn frem til tilbud i din bydel
 • Illustrasjon fra forsiden på barnehagebruksplanen

  Barnehagebruksplan

  Informasjon om barnehagebruksplanen for barnehager i Bergen kommune.

 • Friskere bergensere!

  Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

 • Inklkudering av flyktninger, illustrasjonsbilde

  Inkludering av flyktninger

  Bergen Bidrar er kontaktsenter for boligutleiere og de som vil gjøre en frivillig innsats for inkludering av flyktninger.

 • Informasjon om vedlikeholdssituasjonen i skolene

  Inneklimaet i skolen

  Flere skoler i Bergen har ikke godkjent inneklima på grunn av manglende vedlikehold.

 • Du kan bidra til bedre luftkvalitet

  Luftkvalitet

  Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

  Renere Havn Bergen

  Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Logoen til Smart Omsorg

  Smart omsorg

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Illustrasjon tilskudd

  Tilskudd

  Gjennom hele året er det mulig å søke tilskudd for profesjonelle, amatører og barn og unge. Se hvilke tilskuddsordninger det nå er mulig å søke på.

Alle tema

Spør kommunen på nett


mandag – torsdag kl. 08 – 19
fredag kl. 08 – 15
Har du ikke chattet før?


Facebook-logoMøt oss på Facebook!

Twitter-logo - Bergen kommune på TwitterMøt oss på Twitter!

Areal- og eiendomsinformasjon

Kartutsnitt