Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om regionale tiltak mot mutert virus

Byrådet er bekymret over smittesituasjonen i Bergen og i bo- og arbeidsregionen, og ber nå etter samråd med andre kommuner om at regjeringen innfører forsterkede tiltak i regionen.

Det har vært en økning i antall tilfeller av mutert virus i Bergen. Totalt har Bergen kommune hatt 7 tilfeller med sør-afrikansk virus og 16 med den britiske varianten. Flere av de nye smittetilfellene lar seg ikke spore tilbake til eksisterende klyngeutbrudd.

Vil ha regionale tiltak

- Situasjonen vurderes nå som uoversiktlig, og vi er bekymret over at vi nå ikke klarer å spore hvor flere av smittetilfellene med mutert virus kommer fra i Bergen. Bekymringen forsterkes av at det har vært en økning i andre kommuner, blant annet i Kvam og Ulvik. Vi har i dag hatt møter med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Vestland og våre nabokommuner og er glad for at vi står samlet når vi nå  ber regjeringen om å innføre regionale tiltak etter samme modell som på Østlandet, sier byrådsleder Roger Valhammer.

- Vi er særlig bekymret over spredning av sør-afrikansk virus knyttet til en byggeplass i Bergen. Her er det mange ansatte, og ulike forhold på byggeplassen gjør at det er risiko for omfattende spredning. Det er behov for strenge tiltak når det er en risiko for en potensiell massespredningshendelse, sier Valhammer.

Må være forberedt på strenge tiltak

For å få full oversikt og begrense smittespredningen har smittevernoverlegen og medisinsk fagsjef anbefalt byrådet at det innføres strenge tiltak. Dette anses nødvendig i forhold til smitte- og utbruddsituasjonen og det faktum at det er flere klynger av smitte av både det britiske og sør-afrikanske viruset som ikke er tilstrekkelig kartlagt.

- Innbyggerne i Bergensregionen må forberede seg på strenge tiltak dersom regjeringen vedtar å innføre regional forskrift. Tiltak kan være inngripende med betydelige negative konsekvenser for befolkningen, også for barn og unge. Et stort utbrudd i regionen vil imidlertid få en vesentlig mer langvarig og negativ effekt, også for barn og unge, enn en rask og streng nedstenging i en kort periode for å få oversikt, sier helsebyråd Beate Husa.  

Det vil bli kalt inn til pressekonferanse søndag formiddag.

Les sak fra 7. februar: Det innføres forsterkede nasjonale smitteverntiltak i Bergensregionen fra søndag 7. februar klokken 18.00 til og med 14. februar.