Forsidefoto "Bergens barn – byens fremtid".

Ny plan for barn og unge

Byrådet legger frem plan for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, psykisk helse og barnevernet i Bergen 2016-2026.

Les mer

Sakene til byrådet 1. september er klare

Aktuelle saker er kommunal forkjøpsrett til leiegård i Skivebakken og ekspropriering av eiendom på Paradis for å anlegge gang- og sykkelvei.

Gå til oversikt

Høstens kulturtilbud i bydelene

Dansekurs

Barnelørdag, dansekurs for ungdom eller aktiviteter for seniorer? Her får du oversikt over høstens kulturtilbud i bydelene i Bergen.

Les mer

Her er sakene fra byrådet 25. august

Aktuelle saker er ny plan for barn og unge i Bergen, høringsuttalelse til sentral forskrift om lavutslippssone for biler og plan for psykisk helse 2016-2020.

Gå til oversikt

Seniortrim starter opp igjen

for seniorer i Vitalitetsenteret

Velkommen til en ny sesong med trening for seniorer. Datoer for oppstart i de ulike bydelene finner du her.

Les mer

Tid for å søke regionalt miljøtilskudd

Geipeku

Landbruksforetak kan søke om tilskudd til tiltak i kulturlandskapet, biologisk mangfold, kulturminner og reduksjon av utslipp til vann og luft.

Søknadsfrist 20. september.
 • Illustrasjon fra forsiden på barnehagebruksplanen

  Barnehagebruksplan

  Informasjon om barnehagebruksplanen for barnehager i Bergen kommune.

 • Friskere bergensere!

  Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

 • Inklkudering av flyktninger, illustrasjonsbilde

  Inkludering av flyktninger

  Bergen Bidrar er kontaktsenter for boligutleiere og de som vil gjøre en frivillig innsats for inkludering av flyktninger.

 • Informasjon om vedlikeholdssituasjonen i skolene

  Inneklimaet i skolen

  Flere skoler i Bergen har ikke godkjent inneklima på grunn av manglende vedlikehold.

 • Du kan bidra til bedre luftkvalitet

  Luftkvalitet

  Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

  Renere Havn Bergen

  Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Skolegård med to barn. llustrasjonsfoto skolestart.

  Skolestart høsten 2016

  Informasjon om når skolene starter etter ferien.

 • Logoen til Smart Omsorg

  Smart omsorg

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Illustrasjon tilskudd

  Tilskudd

  Gjennom hele året er det mulig å søke tilskudd for profesjonelle, amatører og barn og unge. Se hvilke tilskuddsordninger det nå er mulig å søke på.

Alle tema

Spør kommunen på nett


mandag – torsdag kl. 08 – 19
fredag kl. 08 – 15
Har du ikke chattet før?


Facebook-logoMøt oss på Facebook!

Twitter-logo - Bergen kommune på TwitterMøt oss på Twitter!

Areal- og eiendomsinformasjon

Kartutsnitt