Spør oss om trygghetsteknologi

Spør oss om trygghetsteknologi

Ønsker du å bli bedre kjent med teknologiske hjelpemidler som kan gi deg en tryggere hverdag og hjelpe deg til å klare deg selv i egen bolig?

Les mer

Tilskudd innen rus, psykisk helse og sosial

Arbeider med å legge klopper på stier

Frivillige og ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet kan nå søke driftstilskudd for 2018. Søknadsfristen er 19. mai i år.

Les mer

Åpnet Bybanen til Flesland

Åpnet Bybanen til Flesland

Byråd Anna Elisa Tryti, fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup sto fredag for den offisielle åpningen av Bybanens endestopp på Flesland.

Les mer

Sakene til byrådet 27. april er klare

Byrådet anbefaler en ny bergensmodell for SFO, utvidet panteordningen for eldre ildsteder og økt innsats i forebygging av selvmord. På sakskartet er også utvikling av omsorgstjenester.

Gå til oversikt

Samler opp marint søppel

Samler opp marint søppel

Torsdag ble en såkalt "Port Bin" sjøsatt i Vågen i Bergen. Med dette har kampen mot marin forsøpling fått et nytt og effektivt våpen.

Les mer
 • Illustrasjonsfoto fra klasserom

  Brukerundersøkelser for barnehager og skoler/sfo

  Foresatte i private og kommunale barnehager, skoler og SFO sier sin mening.

 • Friskere bergensere!

  Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

 • Idrettsplan

  Informasjon om idrettsplanen for Bergen kommune

 • Inklkudering av flyktninger, illustrasjonsbilde

  Inkludering av flyktninger

  Bergen Bidrar er kontaktsenter for boligutleiere og de som vil gjøre en frivillig innsats for inkludering av flyktninger.

 • Du kan bidra til bedre luftkvalitet

  Luftkvalitet

  Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

  Renere Havn Bergen

  Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Logoen til Smart Omsorg

  Smart omsorg

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Sykkel-VM 2017

  Sykkel-VM

  Sykkel-VM i Bergen 16. - 24. september 2017

 • Illustrasjon tilskudd

  Tilskudd

  Gjennom hele året er det mulig å søke tilskudd for profesjonelle, amatører og barn og unge. Se hvilke tilskuddsordninger det nå er mulig å søke på.

Alle tema

Spør kommunen på nett


mandag og fredag kl. 08 – 15
tirsdag – torsdag kl. 08 – 19
Har du ikke chattet før?


Facebook-logoMøt oss på Facebook!

Twitter-logo - Bergen kommune på TwitterMøt oss på Twitter!

Areal- og eiendomsinformasjon

Kartutsnitt