Kulturdager i Fana

Sjekk høstens aktiviteter

Bergen kommune har en rekke åpne fritidstilbud, kurs og aktiviteter du kan melde deg på nå i høst.

Les mer

Vil utvikle Nygårdstangen

Anbefaler plan for utvikling av Nygårdstangen

Byrådet anbefaler plan for å utvikle Nygårdstangen. Planen skal behandles i byrådet torsdag 24. august.

Les mer

Få hjelp til å kutte røyk eller snus

Få hjelp til å kutte røyk eller snus

Neste kurs starter 6. september. Ungdom mellom 17 og 25 år som ønsker å slutte med røyk eller snus kan få individuell oppfølging.

Les mer

Her er sakene fra byrådet 17. og 18. august

Av aktuelle saker er redusert parkeringsdekning i Damsgårdssundet, tilskudd til Involverende byutvikling og høringsuttalelse om forbud mot hodeplagg.

Gå til oversikt

Det er behov for vertsfamilier, fosterfamilier og støttefamilier som kan bidra til at unge flyktninger skaper seg et nytt liv i Bergen.

Les mer

 • Illustrasjonsfoto fra klasserom

  Brukerundersøkelser for barnehager og skoler/sfo

  Foresatte i private og kommunale barnehager, skoler og SFO sier sin mening.

 • Friskere bergensere!

  Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

 • Idrettsplan

  Informasjon om idrettsplanen for Bergen kommune

 • Inklkudering av flyktninger, illustrasjonsbilde

  Inkludering av flyktninger

  Bergen Bidrar er kontaktsenter for boligutleiere og de som vil gjøre en frivillig innsats for inkludering av flyktninger.

 • Du kan bidra til bedre luftkvalitet

  Luftkvalitet

  Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

  Renere Havn Bergen

  Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Logoen til Smart Omsorg

  Smart omsorg

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Sykkel-VM 2017

  Sykkel-VM

  Sykkel-VM i Bergen 16. - 24. september 2017

 • Illustrasjon tilskudd

  Tilskudd

  Gjennom hele året er det mulig å søke tilskudd for profesjonelle, amatører og barn og unge. Se hvilke tilskuddsordninger det nå er mulig å søke på.

Alle tema

Sykkel-VM

Sykkel-VM 16.-24. september – om trafikk, helsetilbud, skoler og nyttig publikumsinfo.

Areal- og eiendomsinformasjon

Kartutsnitt