- Bergen er en by i sorg

- Bergen er en by i sorg

Lørdag ble det bekreftet fra politiet at seks av de omkomne etter helikopterulykken var bosatt i Bergen.

Les mer

Søk tilskudd innen 1. mai

Utstilling fra Kode

To kulturtilskudd har søknadsfrist søndag: husleierefusjon for frivillige som leier Grieghallen og midler til museumsutvikling.

Gå til oversikt

Kristian Kopperud blir vikar for finansbyråd

Kristian Kopperud blir vikar for finansbyråd

Kristian Kopperud overtar som byråd for finans, eiendom og eierskap fra 30. april.

Les mer

Søk støtte til prosjekter i sentrum

Søk støtte til prosjekter i sentrum

Bergen kommune har avsatt kr 500.000 i tilskuddsmidler til prosjekter i Bergen sentrum. Velforeninger, privatpersoner, næringsdrivende og foreninger/lag kan søke.

Søknadsfrist 1. juni

Sakene til byrådet 4. mai er klare

På sakskartet er tre søknader om fritak for eiendomsskatt, samt en søknad fra Brann Stadion AS om å få utsatt betalingen av avdrag på to lån.

Gå til oversikt
 • Logo for Bergen2030

  Bergen 2030

  Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.

 • Friskere bergensere!

  Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

 • Inklkudering av flyktninger, illustrasjonsbilde

  Inkludering av flyktninger

  Bergen Bidrar er kontaktsenter for boligutleiere og de som vil gjøre en frivillig innsats for inkludering av flyktninger.

 • Informasjon om vedlikeholdssituasjonen i skolene

  Inneklimaet i skolen

  Flere skoler i Bergen har ikke godkjent inneklima på grunn av manglende vedlikehold.

 • Du kan bidra til bedre luftkvalitet

  Luftkvalitet

  Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Roma Realities

  Romfolkets virkelighet. Med søkelys på romfolkets livsvilkår i Bergen og Romania.

 • Sesonginfluensa

  Les hvordan du unngår å bli smittet av sesonginfluensaen.

 • Logoen til Smart Omsorg

  Smart omsorg

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Illustrasjon tilskudd

  Tilskudd

  Gjennom hele året er det mulig å søke tilskudd for profesjonelle, amatører og barn og unge. Se hvilke tilskuddsordninger det nå er mulig å søke på.

 • UNG

  Hipster fra sentrum, soss fra Fana eller streiting fra Landås?

Alle tema

Spør kommunen på nett


mandag - torsdag kl. 08 - 19
fredag kl. 08 - 15
Har du ikke chattet før?


Facebook-logoMøt oss på Facebook!

Twitter-logo - Bergen kommune på TwitterMøt oss på Twitter!

Areal- og eiendomsinformasjon

Kartutsnitt