RSS

Kontakt oss på telefon, e-post, chat, brev eller personlig oppmøte

Du kan ringe oss, chatte med oss eller sende e-post til kommunens hovedpostmottak.

Skriftlige henvendelser til kommunen er i regelen offentlige

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.