Inviterer til digital konferanse om kultur i og etter koronaens tid 29. januar

Bergen kommune inviterer til konferanse "Korona møter kultur – om utfordringer og utvikling i en uforutsigbar tid". Alle som vil, kan strømme konferansen.

Anbefaler plan for bygging av turvei over Landåsfjellet

Den 3.7 km lange nye turveien Landåsløypen vil gjøre friluftsområdene på Landåsfjellet lettere tilgjengelige for byens innbyggere og være med på å øke tilbudet av lavterskel aktivitet i nærnaturen.

Sakene til byrådet 28. januar er klare

Av aktuelle saker er opprusting av Danckert Krohn, turvei på Landåsfjellet, universell utforming på hovedbiblioteket og navn til "bibliotekplassen".

Boligsoneparkeringen utvides med ny sone for Fridalen

Fra 1. mars 2021 blir boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med ny sone for Fridalen.

Sender sms med oppfordring om testing

Alle som reiser inn og ut av Bergen kommune og som har med seg en mobiltelefon, får en tekstmelding med påminnelse om å teste seg etter reisen.

Lite bivirkninger på sykehjemmene etter to uker med koronavaksinering

Erfaringene på sykehjemmene etter to uker med koronavaksinering, er at det er få og milde bivirkninger hos beboere og ansatte.

Les sakene fra byrådet 21. januar

Av aktuelle saker er ny anskaffelsesstrategi for Bergen kommune samt salg fra kiosk ved kommunale idrettsanlegg.

Hovudbiblioteket skal få betre brannsikring og meir plass

Byrådet rår til at prosjektet som skal sikre Hovudbiblioteket betre mot brann og gir rom for meir publikum blir gjennomført. Investeringsramma er på 41,1 millionar kroner.

Veileder for serveringssteder

Bergen følger fra 22. januar og inntil videre nasjonal veileder.

Skal jekke opp Danckert Krohn

Byrådet rår til at prosjektet som skal restaurere og bygge om kulturhuset Danckert Krohn vert gjennomført med ei ramme på 95,8 millionar kroner.