Gratis ungdomsfestival i Nygårdsparken denne uken

Fra 27. til 29. juni arrangeres Fokal festival i Nygårdsparken. Det blir en variert uke med kurs i klatring, yoga, graffiti, makeup hip hop og konsert.

Her kan du bade, fiske, telte og sykle på byfjellene

Byfjellene gir mange muligheter til rekreasjon, utflukter og aktiviteter. Her finner du ut hvor du kan gjøre hva.

Anbefaler å flytte tre planlagte bomstasjoner

Byrådet anbefaler å flytte tre av de planlagte bomstasjonene, i henholdsvis Tellevikvegen, Skagevegen og Hardangervegen.

Slutter som kommunaldirektør for helse og omsorg

Etter fem år i Bergen kommune går Nina Mevold nå over til stillingen som administrerende direktør for Sørlandet sykehus.

Finn ferietilbud for barn og unge

Kommunen har mange aktiviteter og dagleire for barn og unge i skoleferien. Oversikt får du her under kultur og idrett.

Hvordan ser din drømmebystrand og drømmepark ut?

Dette var tegneoppgaven som elever ved Kyrkjekrinsen og Haukeland skole fikk av Bymiljøetaten. Se resultatene her.

Bli avlastningshjem til barn og unge med funksjonshemminger

Vi søker avlastere i eget hjem for flere av våre barn/ungdommer med funksjonshemminger.

Endelig ja til ny Tveiterås skole

Bystyret har nå fattet endelig vedtak om at Tveiterås skole blir revet og at det bygges ny skole. Bystyret beklager bekymringene saken har medført for elever, foreldre og ansatte.

Sakene til byrådet 28. juni er klare

Byrådet anbefaler å flytte tre planlagte bomstasjoner, legger frem økonomiske perspektiver for 2019-2028 og skal behandle søknad om støtte til "Trond Mohns Games".

Følg med på politiske møter og saker

Her kan du følge med på når det er møter og få innsyn i alle saker som behandles i byråd, komiteer og bystyret.

Finn et aktivitetstilbud der du bor

Under menyvalget kultur og idrett samler vi nytt om kurs og fritidstilbud for både liten og stor.

Se hva som skjer på skolene

Alle skolene informerer på egne sider om det som er aktuelt for deres elever og foresatte.

Grønt lys for sykkeltrase til Sandviken

Bystyret slutter seg til forslag om ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

Les sakene fra bystyret 20. juni

Aktuelle saker er ny Tveiterås skole, sykkeltrasé til Sandviken, plan mot marin forsøpling og status for flere helsetjenester. Bystyret vil også ha mindre matsvinn og flere kvinnelige gatenavn i Bergen.

Rapport fra helseundersøkelse på Varden er klar

Rapporten fra helseundersøkelsen av elever og ansatte på "gamle" Varden skole er nå klar. 144 personer har deltatt i undersøkelsen.

Byens første plastplan på plass

Nå er byens første tiltaksplan mot plast og marin forsøpling vedtatt av bystyret.

Gjennomfører rådhusprosjektet som planlagt

Bystyret har godkjent at Bergen Rådhus oppgraderes både innvendig og utvendig. Beregnet kostnad er 450 millioner kroner.

Ga gave til barn født med abstinenser

MO-senteret på Nesttun ga overskuddet fra Nesten-festivalen 2017 til mødre og barn på Familieambulatoriet.

Fikk pris for unikt helseprosjekt

Trond Markestad og Grethe Almenning fikk Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris for prosjektet "Helseprofil 0-20".

Grønt lys for Sentralbadet scenekunsthus

Bystyret har fattet endelig vedtak for å realisere Sentralbadet scenekunsthus. Bystyret ønsker ikke å selge det planlagte tilbygget.

Vil ha flere tiltak for å redusere matsvinn i Bergen

Bystyret vil at Bergen kommune skal jobbe bredt for at både forbrukere og offentlige og private aktører skal redusere matsvinn.

Tilbyr forebyggende hjemmebesøk til eldre

Et forebyggende hjemmebesøk er en uformell samtale mellom den eldre og en ansatt ved kommunes frisklivs- og mestringssenter.