Fortsatt mulig å søke tid i Fana kulturhus

Fana kulturhus har utsatt sin søknadsfrist for faste aktiviteter i kulturlokalene neste skoleår til 15. april.

Se om du bør teste deg etter påske

Alle som har vært på reise eller vært sammen med andre enn de pleier i påsken, anbefales å teste seg. Det er god kapasitet på teststasjonene. Du kan også booke test-tid på legevakten.

Her er sakene fra byrådet 8. april

Av aktuelle saker er fortsettelse av vrakpantordningen, utvidet eierstrategi for Grieghallen IKS og revidert forskrift om skolekretsgrenser.

Vil du jobbe med å lage sommertilbud for barn og unge?

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet lyser Kulturetaten ut seks prosjektstillinger som skal planlegge og koordinere et variert sommerferietilbud for barn og unge i 1.-10. trinn i alle bydeler.

Otto har fått'an

– Jeg merket det ikke en gang, sa Otto Njøten etter at vaksinen var satt.

Vil du vite mer om Rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til voksne som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer.

Tre nye rapporter om tjenester til sårbare grupper under pandemien

Hvordan har tjenestetilbudet til sårbare grupper fungert under pandemien? Tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter er klare. Disse omhandler tjenestene i sykehjemmene, barneverntjenesten og boligetaten.

- En milepæl for beredskapen i Vestland

Samfunnssikkerhetens hus (SSH) har formelt blitt en etat i Bergen kommune og har flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantzgate 3.

Nytt dansetilbud fra kulturskolen til ungdom i Fyllingsdalen

Bergen kulturskole ønsker å starte opp undervisning i samtidsdans for ungdom 14-20 år på Fyllingsdalen videregående skole. Tilbudet starter opp allerede i vår, dersom det er nok søkere.

Har du fått brev om vaksinering? Slik gjør du

Alle over 69 år tilbys nå vaksine i Bergen.