Bergen er nasjonalt utprøvingsområde for Pasientens Legemiddelliste

Pasientsikkerheten løftes til et nytt nivå når helsetjenestene kan dele oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers for den enkelte pasient.

Samfunnsikkerhetens hus tar den kommunale beredskapsplikten på alvor

Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller store krav til kommunenes beredskapsplikt og samfunnssikkerhetsarbeid. Hva innebærer den kommunale beredskapsplikten?

Regulerer for ny ungdomsskule på Garnes

Reguleringsplanen for Garnes ungdomsskule skal no handsamast for andre gongen. Planen skal leggje til rette for oppføring av nytt skulebygg som skal erstatte dagens skulebygg.

Regnbueplassen vil bli etablert og åpnet i løpet av september

Regnbueplassen, som er plassen i Vestre Torggate fra Vaskerelvens vestside til kryss med Neumanns gate, skal åpnes i september 2021.

Sakene til byrådet 12. mai er klare

Aktuelle saker er regulering for ny ungdomsskole på Garnes, rapport for jubileumsåret Bergen 950 og nye boliger for utviklingshemmede på Landås.

Gi fråsegn til melding om kraft frå land til oljefelta Noa og Krafla

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram frå Aker BP, Equinor og LOTOS Production and Exploration for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla.

Vil du være med på idéverksted om Mindemyren?

Mandag 10. mai klokken 17.00-20.00 inviterer Bergen kommune til digitalt fremtidsverksted for området rundt Solheimsvatnet på Mindemyren. Det er fremdeles noen få plasser igjen!

Første trinn i utviklingen av norske koronasertifikat er klar

I løpet av våren vil Norge ta i bruk et koronasertifikat. Formålet med koronasertifikatet er å dokumentere vaksinestatus, negativt testresultat og om du har gjennomgått covid-19.

Slik vil byrådet jobbe videre med Bybanen til Spelhaugen

Kostnadskutt, planavklaringer og alternativ finansiering kan gjøre det mulig å forlenge traseen.

Letter på koronatiltak for barn og unge

Byrådet letter på lokale koronatiltak for barn og unge. Men lokale regler for privat besøk og bruk av munnbind videreføres.