Viser muligheter på Torget-Bryggen

Se de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget – Bryggen.

Dette kan du oppleve under Bergen Nå

Bli med på familiedag med fremtidens kjøretøy, test den nye Bergen Gå-appen, opplev strømming av konserter i Nygårdsparken og kjenn på festivalstemningen i Vaskerelven 8.

Les sakene fra bystyret 23. mai

Av aktuelle saker er nye bydelsstyrer, tiltak for å minske matsvinn og handlingsplan mot åpne russcener.

Enighet i meklingen

Torsdag kveld ble det enighet i meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene Unio og Akademikerne. Det blir ingen streik i kommunal sektor.

Vedtok plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Bystyret har vedtatt planen "En alderdom med mening, mestring og trygghet". Det er en plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre.

Bystyret vil ha mindre mat i bosset

Bystyret vil at Bergen skal skrive under på avtalen KuttMatsvinn2020 og gjøre andre tiltak for å få ned matsvinnet i kommunen.

Vil lære mer om barn og unges fritidstilbud

Barnefamilier i Bergen får i disse dager en henvendelse om å svare på spørsmål om barn og unges fritidsaktiviteter. Resultatene skal kommunen bruke til å gjøre tilbudet bedre i alle bydeler.

Vil ha tiltak for å styrke måkebestanden

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om tiltak for å styrke bestanden av måke langs Bergen kommunes kystlinje.

Ber byrådet se på de sosiale dimensjonene knyttet til bompenger

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om reduksjon av bompenger for barnefamilier.

Har vedtatt handlingsplan mot åpne russcener

Bystyret har vedtatt revidert handlingsplan som gjelder fra 2019 – 2022. Planen har særlig fokus på styrket endringsarbeid og rehabilitering av brukere i samtlige tjenester.

Nytt om byen vår

Politiske prioriteringer, store satsingsområder og nye tiltak for en grønnere by, leser du om under bymiljø.

Nye tilbud innen kultur, idrett og fritid

Nytt om aktiviteter og tilbud for ungdom, senior og familier finner du under kultur og idrett.

Ber byrådet følge opp servicelinjer med Skyss

Bystyret har behandlet et privat forslag om busstilbud i sentrum.

Nå kan du låne kajakk – helt gratis

Den eneste betingelsen er at du tar med deg litt boss i løpet av padleturen.

Ikke gå glipp av dansekampen 24. mai

Dansekampen er et årlig show for dansegrupper som er tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Årets show finner sted i Fana kulturhus 24. mai klokken 18.30.

Ser på større takhøgde over Sentralbadet

Carte Blanche og BIT ønskjer å heve taket over bassengdelen av det planlagte scenekunsthuset i Sentralbadet med 3,5 meter. Det vil krevje dispensasjon frå reguleringsplanen.

Siste måned med gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Vi går inn i siste måned med gratis vaksine mot humant papillomavirus til unge kvinner født etter 1991. Siste åpningsdager på HFU Engen for vaksine er torsdag 23. mai og de fire torsdagene i juni.

Har ført tilsyn på sykehjem

Miljørettet helsevern har ført tilsyn med ti sykehjem. De fant blant annet avvik knyttet til forebygging av legionella, forhåndsundersøkelser av MRSA- eller tuberkulosesmitte og risikokartlegging.

Bli med på idedugnad om fremtidens mobilitetsløsninger

Hvordan får vi sammensatte reiser til å fremstå som sømløse? Bli med på idédugnad for å bidra til innovasjon som kan inngå i fremtidens mobilitetsløsninger.

Frokostmøte: Ensomhet og boligplanlegging for et aldrende samfunn

Hvordan boligen din er, har mye å si for helse og velvære når du blir eldre. Dette er temaet for “Bærekraftig frokost” 12. juni.

Stor klimaundersøkelse: Bergensere vil ha flere grønne tiltak

De aller fleste bergensere ønsker at Bergen skal bli en mer klimavennlig by, viser en ny spørreundersøkelse.

Etablerer Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.