Byantikvarens laboratorium nominert til DOGAs hederpris

Sammen med eier Pallas Eiendom har Byantikvaren omskapt tre forfalne hus fra 1700- og 1800-tallet til velfungerende kontorlokaler som både tar vare på det gamle og svarer på moderne krav og behov.

Koronaråd og tips til aktiviteter i vinterferien

Her er regler og anbefalinger for besøk, reise og testing i vinterferien. Bergen kommune anbefaler at alle som har vært på reise utenfor kommunen tester seg.

Masserekrutterer til kommunen

Koronapandemien har det siste året gitt kommunen en rekke nye arbeidsoppgaver som skal løses på kort tid. Da trengs det menneskelige forsterkninger.

Boligsoneparkeringen er utvidet med ny sone for Fridalen

Fra 1. mars 2021 er boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med ny sone for Fridalen.

Gi oss innspill om fremtidens skolebygg

Byrådet håper på mange innspill til den nye skolebruksplanen 2021-2030.

Nå er eiendomsskattelisten lagt ut

Her kan du søke i eiendommer i Bergen hvor det er skrevet ut eiendomsskatt.

Se estimert vaksinasjonskalender for Bergen

Her holder du deg oppdatert på vaksineringen i Bergen kommune.

Vi søker besøkshjem

Bergen kommune gir tilbud om besøkshjem til familier som av forskjellige årsaker trenger avlastning.

Styrker smittevernarbeidet med inspektører

Fire kommunale smitteverninspektører skal nå sørge for at koronareglene blir forstått og fulgt i Bergen.

Altfor mange hytter uten livsviktig brannsikkerhetsutstyr

En ny kartlegging av funn fra hyttetilsyn i Vest brann- og redningsregion, viser at rundt 2780 hytter står uten fungerende røykvarslere og at cirka 5000 hytter ikke har tilstrekkelig slokkeutstyr.