Asbestsikring utsetter tilbakeflytting

Arbeidene med å sikre Bergen Rådhus for asbeststøv gjør det ikke aktuelt å flytte tilbake nå. Det blir arbeidet med å finne andre kontorlokaler.

Slik kan du få hjelp til å klare hverdagen

Bergen kommune har flere tilbud som kan hjelpe eldre innbyggere til å klare seg i eget hjem.

Husk piggdekkgebyr i Bergen fra 1. november

Fra 1. november 2018 til 28. april 2019 må alle som kjører med piggdekk innenfor Bergen kommune betale gebyr.

Sakene til bystyret onsdag 24. oktober er klare

Av aktuelle saker er fremtidens NAV, strategi for Torget og styrking av nærdemokratiet.

Når kommer årets influensavaksine?

Onsdag 24. oktober kan fastlegene begynne vaksineringen av personer i risikogruppene.

Vi følger med på luftkvaliteten

I vinterhalvåret oppdaterer vi daglig langtidsvarselet for luftkvalitet. Det er ikke ventet vær som kan gi moderat eller høy luftforurensing frem til lørdag 20. oktober.

Klart for kulturdager i Fana og Ytrebygda

Konserter, forestillinger, utstillinger, aktiviteter og foredrag står på programmet under kulturdagene i Fana og Ytrebygda 20.-28. oktober.

Velkommen til kulturdager i Fyllingsdalen og Laksevåg

Over 60 arrangementer for store og små står på programmet når det frivillige kulturlivet i Fyllingsdalen og Laksevåg inviterer til kulturdager 20.-28. oktober.

Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer og dokumenterer et større antall av kulturminnene i Bergen.

Bare digital utsending til bedrifter og organisasjoner

Dokumenter som Bergen kommune sender til virksomheter og organisasjoner vil fra 5. november 2018 kun bli sendt digitalt via meldingstjenesten i Altinn.

Alt om bybudsjettet 2019

Byrådet har lagt frem forslag til bybudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for bystyret. Her finner du digital versjon, samt oversikt over de viktigste endringene.

Følg med på politiske møter og saker - merk endringer i møterom

Siden rådhuset er stengt i en periode, er noen politiske møter flyttet til andre møterom. Arkivet for politiske saker, møter og utvalg er oppdatert.

Finn et aktivitetstilbud der du bor

Under menyvalget kultur og idrett samler vi nytt om kurs og fritidstilbud for både liten og stor.

Frivillige fikser det meste i Olsvik

De har hatt suksess med strikkekafé og slektsgransking, men fikk en ny idé. Nå kan du også få fikset klær i Olsvik grendahus - helt gratis.

Husk fristen for å få gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere kan få gratis HPV-vaksine. Fristen for å ta første dose er desember 2018.

Vil du være frivillig under The Tall Ships Races 2019?

Det er behov for rundt 300 frivillige når seilskutefesten kommer til Bergen neste sommer. Velg mellom en rekke forskjellige oppdrag og meld deg som frivillig i dag.

Få tips om kloke grep for en god alderdom

Er du født i 1941? Frisklivs- og mestringssenteret inviterer til gratis seniorseminar 6. november. Meld deg på innen 27. oktober.

Kjenner du en ildsjel?

Innen 1. november kan du melde inn kandidater til Bergen kommunes frivilligpris 2018.

Har du en god kandidat til likestillings- og mangfoldspris?

Har du forslag til en kandidat til kommunens pris for likestilling, inkludering og mangfold? Send forslag innen 5. november 2018.

Inviterer til åpent seminar om palliasjon

Komité for helse og sosial arrangerer onsdag 17. oktober seminar om palliasjon - lindrende behandling ved livets slutt.

Vil du bli spisevenn?

Bergen kommune sitt prøveprosjekt med “Spisevenner“ legger til rette for at ensomme eldre får noen å spise middag sammen med.

Få 5000 kroner for din gamle ovn

Bergen kommune betaler vrakpant til innbyggere som bytter ut gamle, ikke-rentbrennende ildsteder.

Inviterer til fortellerfestival på biblioteket

Helgen 19.- 21. oktober blir det flerstemt forteller- og teaterfestival på hovedbiblioteket. Opplev fortelling og teater på både norsk og flere andre språk.