Byrådet starter arbeid med plan for ungdom

Byrådet legger frem oppstartsak for en helhetlig plan for ungdom. Planen danner grunnlag for arbeidet med å bedre levekårene for unge.

Slik er fremdriftsplanen for kulturhus i Fyllingsdalen

Byrådet legger frem løypemelding for Fyllingsdalen kulturhus. Byggestart er estimert til vinter/tidlig vår 2023.

Les sakene fra bystyret 20. oktober

Møtet startet med byrådets budsjettforslag. Av saker til behandling var utbedring av demningen i Munkebotn, ungdomsskole uten ordenskarakterer og plan for boliger og næring i Indre Arnavegen.

Vil teste ungdomsskole uten ordenskarakterer

Bystyret ønsker at Bergen skal prøve en forsøksordning med ungdomsskole uten karakterer i orden og oppførsel.

Her er sakene fra byrådet 22. oktober

Av aktuelle saker er ny handlingsplan mot støy, arbeid med ny kjøkkenstruktur i Bergen kommune samt gå- og sykkelstrategi.

Sakene til byrådet 29. oktober er klare

Av aktuelle saker er samarbeidsavtale for Digi Vestland og forlengelse av prosjekt Hjertesone.

Legevakten prøver ut hurtigtester

Alle som mistenker at de er smittet av covid-19, kan få testet seg. Du kan avtale testing selv og trenger bare å ringe lege hvis du har behov for helsehjelp.

Ber om nasjonal og lokal innsats for å hjelpe flere flyktninger

Med utgangspunkt i krisen for flyktningene i Moria-leiren, ber bystyret Norge være pådriver for at Europa tar imot flere flyktninger, og at Bergen også er klar.

Klart for utbedring av demningen i Munkebotn

Bystyret har gitt dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel KPA 2018, slik at utbedring av demningen i Munkebotsvatnet kan starte.

Vil ha styrende retningslinjer for mikromobilitet og nye transportformer

Bystyret har behandlet en interpellasjon om mikromobilitet i Bergen, som for eksempel el-sparkesykler og elektrifiserte transport-pods.