Her får du oversikt over byens badeplasser

Nordnes sjøbad holder stengt i pinsehelgen. Her finner du oversikt over byens badeplasser.

Åpne informasjonsmøter om Bybanen til Åsane

Kommunen inviterer til åpne informasjonsmøter i mai og juni i forbindelse med at arbeidet med reguleringsplanene for bybane- og sykkeltrasé mellom sentrum og Åsane starter. Høringsfristen er 3. juli.

Disket opp for dronningen

Kalveentrecôte og tilslørte bondepiker sto på menyen da ordføreren ønsket dronning Sonja velkommen til festspillunsj i Håkonshallen.

Sakene til byrådet 24. mai er klare

Av aktuelle saker er tiltaksplan mot plast, ny skole på Tveiterås, oppveksttun på Kronstad og nye boliger på Unneland i Arna.

Sakene til byrådet 31. mai er klare

Byrådet skal fordele tilskudd til frivillig innsats innen helse, omsorg og eldreformål.

Barn smittet av meslinger

Et barn i barnehagealder er smittet av meslinger. Barnets tilstand er i bedring.

Får mye igjen for å flytte tidlig

Mange venter for lenge og lar livsendringer tvinge frem flytting. Olaf og Turid tok grep tidlig, og bor nå i sin drømmebolig.

Inviterer til digital nysatsing under Festspillene

Under mønstringen "Bergen Nå" inviterer Bergen kommune og Festspillene til en rekke aktiviteter med digitalisering som tema. Se programmet.

Risnesvegen i Arna er fortsatt stengt

Oppdatert 22. mai: På grunn av et steinras er Risnesvegen i Arna sperret. Ryddearbeid og sikring pågår.

Sakene til bystyret 30. mai er klare

Av aktuelle saker er overtakelse av ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste og tilskudd på 5,2 millioner kroner til konkursboet etter sykkel-VM.

Følg med på politiske møter og saker

Her kan du følge med på når det er møter og få innsyn i alle saker som behandles i byråd, komiteer og bystyret.

Finn et aktivitetstilbud der du bor

Under menyvalget kultur og idrett samler vi nytt om kurs og fritidstilbud for både liten og stor.

Se hva som skjer på skolene

Alle skolene informerer på egne sider om det som er aktuelt for deres elever og foresatte.

Ønskjer rive og bygge nytt på Tveiterås

Byrådet rår til at Tveiterås skole skal halde til på noverande tomt. Det eksisterande bygget skal rivast og erstattast av eit nybygg.

Legger frem tiltaksplan mot plast

Byrådet ønsker at Bergen tar en ledende rolle i arbeidet mot plast- og marin forsøpling.

Boligsoneparkeringen utvidet for flere soner

Fra 13. juni blir boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med soner for Skansemyren, Kalfaret, Starefossen, Fløen og Stadion.

Rikt dyreliv i tettbygd strøk

Selv i noen av de tettest bebygde områdene av Bergen er det et rikt dyreliv. I Lille Lungegårdsvann og i Byparken er det observert 18 rødlistede fuglearterde siste 18 årene.

Flere med funksjonsnedsettelser får feriemulighet

Bergen kommune legger nå til rette for at flere målgrupper kan reise på ferie med støtte fra kommunen.

Barnehagebarn funnet i god behold

De tre barna som var savnet fra Laksevåg barnehage er funnet i god behold.

Investerer 376 millionar i oppveksttun på Kronstad

Bystyret ber bystyret om løyve til å gjennomføre prosjektet Kronstad oppveksttun. Kostnadane for prosjektet er på 376 millionar kroner.

Forskerkurs for unge i sommer

VilVite tilbyr i samarbeid med Bergen kommune forskerkurs i sommerferien for ungdommer som skal begynne på 7. til 10. trinn.

Signerte driftsavtale for Siljuslåtten sykehjem

Haraldsplass Diakonale Stiftelse skal stå for driften når Siljuslåtten sykehjem åpner for 90 beboere våren 2019.

Trygt, rent og gratis drikkevann til alle på bytur

Endelig kan bergensere og tilreisende nyte rent, trygt og gratis drikkevann i Bergen sentrum.