Mobilitetsuken: få gratis sykkelservice hver dag, og bli med på bilfri lørdag

Denne uken fylles byen med aktiviteter som heier fram de som reiser miljøvennlig. Det blir gratis sykkelservice, sykkelfilmvisning og deler av sentrum blir bilfritt under bilfri dag.

Landskapsarkitekturpris til Lyreneset friområde på Laksevåg

Bergen kommune er tildelt Landskapsarkitekturprisen 2019 for arbeidet som er gjort ved Lyreneset friområde.

Legger frem forslag til nytt bybudsjett onsdag

Onsdag 25. september klokken 10.00 legger byrådet frem forslag til budsjett for 2020 og handlings- og økonomiplan for årene 2020-2023. Her kommer dokumentene.

Les sakene fra byrådet 19. september

Aktuelle saker er plan mot vold i nære relasjoner, driftsmodell for Åsane kulturhus og nye retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale idrettsanlegg.

Sakene til bystyret 25. september er klare

Klokken 10.00 får bystyret overlevert byrådets forslag til bybudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Etterpå følger vanlig bystyremøte. Her finner du saker og web-TV.

Sakene til byrådet 26. september er klare

Aktuelle saker er tilskudd til Bergen Kjøtt, driftsmodell for Sentralbadet Scenekunsthus, nye boliger i Østre Hopsveg samt et miljøprosjekt i kommunale bygg.

Kan du bake kaken som smaker mest av Bergen?

Bergen fyller 950 år i 2020. Bli med i konkurransen om å bake Bergenskaken! Fristen er 26. september.

Skogplan på høring

"Skogplan - Mål og strategier for skog i Bergen kommune 2019-2029" legges ut på høring. Frist for innspill er 4. oktober.

Slik blir det nye bystyret

Bergen bystyre vil ha følgende sammensetning i neste periode 2019-2023:

Her kan du parkere og lade elbilen din

Usikker på reglene og mulighetene? Vi har en egen Innbyggerhjelper som gir oversikt.

Se høstens kurs og klubber for barn og unge

Kommunen driver en rekke kulturtilbud, klubber, kurs og verksteder for deg som er ung. Finn tilbudet som passer deg!

Nytt om byen vår

Politiske prioriteringer, store satsingsområder og nye tiltak for en grønnere by, leser du om under bymiljø.

Få hjelp bort fra vold

Ingen skal måtte leve med vold i nære relasjoner. Ta kontakt med en av kommunens tjenester for å få hjelp dersom du er utsatt for vold.

Velkommen til konferanse om inkluderende frivillighet

Bergen kommune inviterer sammen med Frivillighet Norge og IMDi Vest aktive i alle lag og foreninger til en konferanse 19. oktober om større mangfold i frivilligheten.

Bergen kommune må tenke nytt om transport

Stor interesse da kommunen inviterte til dialogkonferanse om fremtidens transportløsninger.

Vaksiner til årets influensasesong

Folkehelseinstituttet vil levere influensavaksiner til Bergen i månedskiftet oktober/november, slik at den vil være å få hos fastlegene i Bergen i begynnelsen av november.

Frokostmøte om nye boligmodeller 30. september

Denne spesialutgaven av Bærekraftig frokost, i samarbeid med Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) og Byarkitekten, fokuserer på bolig og boformer.

Her finner du kommunens veterinærvakt

Veterinærvaktens oppgave er å ta imot dyr som har blitt syke eller skadde og trenger veterinærbehandling utenfor vanlig åpningstid.

Vil etablere ti nye boliger i Østre Hopsvegen

Byrådet anbefaler en plan som legger til rette for ti nye boliger i Østre Hopsvegen, utbedring av Kloppedalsvegen og etablering av friområde med turvei.

KPA 2018 er planen som former byen

I sitt siste møte før sommeren vedtok bystyret Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Den legger rammer for hvordan vi bruker arealene i byen vår. Her er noen hovedtrekk for hva som vil prege byutviklingen de neste årene.

Er du ufør, under 35 år og ønsker deg ut i arbeid?

Gjennom prosjektet #syktbrajobb skal fire jobbspesialister i NAV bistå unge, uføre under 35 år med å komme ut i ordinært lønnet arbeid.

Bergen Assembly set Bergen på kunstkartet

Frå 5. september til 10. november inviterer Bergen Assembly bergensarar og tilreisande til å utforske Bergen med nye auge. Kommunens visjon er at kulturbyen Bergen er i front internasjonalt.