Trenger du handlehjelp eller noen å snakke med?

Frivilligsentraler og organisasjoner i Bergen tilbyr ulike former for hjelp. Her finner du også informasjon til deg som vil melde deg som frivillig.

Åpningstider og tilbud til rusavhengige og vanskeligstilte i påskeuken

Her er en oversikt over åpningstider og tilbud til rusavhengige, papirløse og andre vanskeligstilte gjennom påskedagene.

Les sakene fra byrådet 7. april

Aktuelle saker er sak om blå bybane i Bergen, klimatiltak i 2020 og nye retningslinjer og kriterier for alle tilskuddsordninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Anbefaler lokal tiltakspakke for kultur, idrett og frivilligheten

Byrådet legger frem en tiltakspakke for idrett, kunst og kultur og tros- og livssynsorganisasjoner på 55 millioner kroner. Tiltakene skal lette en krevende situasjon som følge av koronakrisen.

Bli kjent med planene for fremtidens Grønneviken

Møllendal er under utvikling med boliger, byrom og kunsthøgskole. Grønneviken skal være et testområde for nytenking i boligproduksjonen, med vektlegging av barnefamilier og delekultur.

Nå kan du søke penger til klima- og miljøarbeid

To tilskuddsordninger er åpnet for nye søknader.

Åpner opp idrettsanlegg for organisert idrett

Bergen kommune åpner alle sine utendørsanlegg for den organiserte idretten. Den tildelte treningstiden på ettermiddag og kveld blir igjen gjort gjeldende på de ulike anleggene med smitteverntiltak.

Har sporet opp 2.200 bergensere for å stoppe smittespredning

Smittevernkontoret har jobbet på spreng den siste måneden med å ringe alle som har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte av koronavirus.

Korona bemanningssenter trapper opp

Korona bemanningssenter trapper opp aktiviteten for å møte høyere sykefravær. Nå kan du også kontakte bemanningssenteret via chat.

Har sendt ut brosjyre for risikogrupper

Før påske sendte vi ut brosjyre til alle innbyggere over 65 år. Dette for å sikre at de har god kjennskap til hvordan de skal forholde seg og hvor de får hjelp.