Vinn 50 000 for idé om møteplass som kobler boligkjøpere og boligutviklere

Bli med på digital idékonkurranse for å skape nye ideer og digitale møteplasser som gjør det enklere for boligkjøpere som ønsker seg dele- og felleskapsløsninger og boligutviklere å finne hverandre.

Tilskudd til ideelle aktører og tros- og livssynsorganisasjoner i koronakrisen

Bystyret har bevilget 5 millioner kroner til en ekstraordinær tilskuddsordning for ideelle aktører og tros- og livssynsorganisasjoner. Søknadsfrist er 12. juni.

Endrer arealnorm for barnehager i Bergen

Bystyret har besluttet å øke arealnormen for barn under tre år til minst 5,3 kvadratmeter per barn.

Se de første resultatene fra barnefamiliepanelet

Bergen kommunes barnefamiliepanel skal gi kunnskap om hvordan fritidstilbudene til barn og unge fungerer. Se resultatene fra første spørsmålsrunde i en interaktiv kartløsning.

Dyrke egen mat? Det er ikke for seint!

Selv om vi nærmer oss juni, er det fortsatt tid til å komme i gang med dyrking. Sjekk tipsene fra bybonden.

Stem fram den beste Loddisburgeren!

Avstemningen som skal avgjøre hva som blir Loddisburgeren er i gang. Mange barn i Loddefjord har allerede stemt på sin burgerfavoritt. Frist er 2. juni.

Vil gi Sædalen flere sosiale møtesteder

Ny områdereguleringsplan legger til rette for blant annet kirke, utvidet idrettsanlegg og utvikling av et sentrum i Sædalen.

Flere kan få bostøtte

For å bistå husstander som rammes av koronapandemien har Stortinget styrket den statlige bostøtten. Dette gir liten virkning for dem som bor i kommunal bolig og har kommunal bostøtte.

Sett ditt preg på kulturløype i Lynghaugparken!

Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor inviterer deg til å levere innhold til kulturløype i Lynghaugparken. Målet er å vise noen smakebiter fra alt som foregår i "dalen". Frist er 1. juni.

Vil vedta reguleringsplan for Kokstad øst på nytt

Byrådet legger fram en oppdatert plan etter at Fylkesmannen opphevet bystyrets planvedtak.