Her er sakene fra byrådet 12. mai

Aktuelle saker er regulering for ny ungdomsskole på Garnes, rapport for jubileumsåret Bergen 950 og nye boliger for utviklingshemmede på Landås.

Nytt innføringskurs i psykisk helse og kognitiv terapi starter 19. mai

Rask psykisk helsehjelp arrangerer gratis kurs for deg som bor i Årstad eller Bergenhus, er over 18 år og har milde symptomer på angst, depresjon, søvn vansker eller begynnende rusutfordringer.

Flere barn og unge får delta på sommeraktiviteter

22 aktiviteter og tiltak i Bergen har fått over 8,5 millioner kroner gjennom en nasjonal tilskuddsordning som støtter ferie og fritidstilbud, sommerjobb og kvalifiserende tiltak for barn og unge.

Nå er det båndtvang for hund

Fra og med 1. april til og 20. august er det båndtvang for hund. Båndtvangen er til for å verne dyrene i hekke- og forplantningstiden.

Endringer i testtilbudet

Torsdag 6. mai hadde teststasjonen på Bergen legevakt siste åpningsdag. Testkapasiteten opprettholdes med økt bemanning på drop-in-stasjonene på Festplassen og Spelhaugen.

Vil du bidra i arbeidet mot korona?

Bergen kommune trenger fortsatt flere medarbeidere til ulike områder innen koronahåndteringen.

Slik markerte vi frigjøringsdagen 8. mai

8. mai ble frigjørings- og veterandagen markert. En rekke monumenter og minnesmerker ble besøkt og bekranset i Bergen. Ordfører Marte Mjøs Persen inviterte også veteraner til konsert i Håkonshallen.

Høring om NAV og sosiale tjenester under pandemien

Utvalg for helse og sosial arrangerer mandag 10. mai klokken 08.30 høring om NAV og sosiale tjenester under covid-19 pandemien. Høringen blir sendt direkte på nett.

Slik var Bergens 950-årsjubileum

Bergens 950-årsjubileum ble markert bredt gjennom hele 2020, på tross av koronapandemien og smittevernrestriksjoner. Se filmen og les jubileumsrapporten her.

Se fremtidens Dokken på Torgallmenningen og gi innspill

De neste fire ukene kan du ta deg en rusletur i by'n og se forslaget til arealstrategi for Dokken.