WEB-TV: Følg bystyret direkte - pause i møtet til 16.30

Bystyrets møte sendes direkte på web-TV. Av aktuelle saker er ny byvekstavtale, kommuneplanens arealdel, byens SFO-tilbud, lokalisering av bomstasjoner i Åsane, ny seniorplan for Bergen og utbedring av Ulriksbanen.

– Leaparken er en skjult perle

Tirsdag 18. juni åpnet ordfører Marte Mjøs Persen den nylig oppgraderte Leaparken på Minde. Bymiljøetaten håper nå at flere vil ta parken i bruk.

Ledige plasser på aktiviteter i skoleferien

Kommunen har en rekke tilbud for barn og unge som ønsker en aktiv start på sommerferien. Her er en oversikt over restplassene.

Slutter seg til byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Byrådet anbefaler ny byvekstavtale for bergensområdet. Innstillingen forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at E39 Klauvaneset - Vågsbotn blir realisert snarest mulig.

Skal jobbe for å få Fysak på Sandsli

Bystyret har behandlet en skriftlig forespørsel om å få etablert et "Fysak light" på Sandsli.

Sakene til byrådet 20. juni er klare

Byrådet skal blant annet behandle søknad om utvidet skjenketid under Tall Ships Races i juli, og gi uttale om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Vil gjøre Byombudet enda bedre kjent

Bystyret har fått årsmelding fra Byombudet og legger vekt på at Byombudet gjøres enda bedre kjent, samt at ansatte må ta høyde for at brukere kan mangle digital kompetanse.

Flere nye drikkevannstasjoner i Bergen sentrum

Nå kan du enkelt fylle gratis, rent og trygt vann rett i flasken i Bergen sentrum. Bymiljøetaten har plassert ut seks vannstasjoner for sesongen.

Lyst til å telte i byfjellene i sommer?

Det er tillatt å telte på byfjellene, med unntak av områder innenfor nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet. For Fløyenområdet (Fløysletten og Skomakerdiket) kan det gis tillatelse til telting etter søknad. Søknad rettes til Bymiljøetaten.

Grunnboringer og midlertidig parkeringsforbud i Sandviken er utsatt til august

Grunnboringer og midlertidig parkeringsforbud i Sandviken er utsatt med oppstart i uke 32 (5.–11. august).

Slik blir Tall Ships i år

Se hva du kan få med deg når skutefesten kommer til Bergen 21. til 24. juli.

Her får du legehjelp i sommer

Lurer du på når fastlegen din har ferie? Her er ferieoversikten som viser når din lege er borte, og hvor du da kan henvende deg.

Følg rådene for forsvarlig bålbrenning på Sankthans

Det er tillatt å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Les Bergen brannvesen sine tips for forsvarlig bålbrenning.

Her får du krisehjelp

Hvis du har opplevd overgrep eller andre traumatiserende hendelser, kan du kontakte fastlegen din eller Livskrisehjelpen for å få hjelp. Barn som har det vondt, kan kontakte barnevernstjenesten eller alarmtelefonen for barn og unge.

Klar for Fokal festival?

Det beste i livet er gratis – se bare på Fokal festival 24. til 28. juni. Ungdomsfestivalen byr på kurs i klatring, breakdance og gitarspill. Sjekk programmet her.

Konferanse: Vi tror på fastlegeordningen

Alis Vest arrangerer stor konferanse i Bergen 30. august. Her finner du program og påmelding.

22 nye gater tilrettelegges for sykling mot kjøreretning

Sommeren 2019 blir 22 nye gater i Bergen tilrettelagt for sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater. I noen gater blir det delvis parkeringsforbud.

Fikk pris for forskning på musikkterapi

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning fikk forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019.

Sakene til byrådet 27. juni er klare

Byrådet skal vedta en handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019-2020, og fordele tilskuddsmidler til helse- og omsorgssektoren 2019.

5 gode klimahandlinger i sommer

Hva gir egentlig best uttelling i klimaregnskapet? Og hva er gode huskeregler for sommeren? Vi har spurt Klimaseksjonen i Bergen kommune.

Derfor ble Bergen kåret til Norges mest attraktive by

- Jeg er sprekkferdig av glede og kan med hånden på hjertet si at Bergen virkelig har fortjent prisen, sa Mæland under overrekkelsen onsdag.

Søk om midler til tiltak for friluftsliv, viltformål og biologisk mangfold

Lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner kan søke Bymiljøetaten om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og tiltak knyttet til viltformål og biologisk mangfold innen 24. juni.