Vi har 150 ledige læreplassar - søknadsfrist er 1. mars

Er du på jakt etter læreplass til hausten? Bergen kommune har no lyst ut 150 lærlingstillingar i 13 fag. Søknadsfristen er 1. mars 2019.

Bli med på Ettertankens dag 21. februar

Velkomen til minnemarkering for omkomne i trafikken i Hordaland torsdag 21. februar i Bergen sentrum.

Aktivitetsoversikt: Hva skjer i vinterferien

I vinterferien har kommunen aktivitetstilbud både innendørs og utendørs.

Her er sakene fra byrådet 21. februar

Aktuelle saker er flagging på kommunens flaggstenger på kvinnedagen og Nordens dag, samt retningslinjer for tilskudd til miljøorganisasjoner.

Sakene til byrådet 28. februar er klare

Byrådet skal starte arbeidet med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen, gi navn til en ny vei samt søke midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i 2019.

Ber om innspill til ny plan mot menneskehandel

Byrådet vil etablere en kommunal enhet for arbeidet mot menneskehandel.

Les Infoposten 3 - 2019

I Infoposten for mars kan du blant annet lese om Jubelgjengen og Verdens Superband, kveldsbading i basseng og mange andre spennende ting du kan gjøre.

Ungdommens bystyre ønsker å sette dagsorden

Den nyvalgte ordføreren og varaordføreren i Ungdommens bystyre skal jobbe for å løfte de unges saker før høstens kommunestyrevalg.

Utskriving av eiendomsskatt 2019

Fra 1. mars blir skattelisten for 2019 lagt ut til offentlig ettersyn. Den blir også tilgjengelig på kommunens nettsider.

Bli medseiler i The Tall Ships Races

Er du mellom 15 og 25 år og vil prøve hvordan livet er ombord i en seilskute? Da kan du søke om å bli medseiler under The Tall Ships Races 2019. Du trenger ikke å ha seilererfaring fra før.

Tid for å søke barnehageplass

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen 28. mars.

Alt om bybudsjettet 2019

Bystyret har nå vedtatt bybudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Her finner du digital versjon, samt oversikt over de viktigste endringene.

Kommuneresultat på 932 millioner kroner i 2018

Bergen kommune hadde i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner. Budsjettavviket i driften er på kun 0,05 prosent av byrådsavdelingenes totale budsjettramme.

Bli med på workshop: Hva skal til for å klare seg uten privatbil?

Meld deg på workshop om mobilitetsløsninger som oppfyller brukernes forventninger til blant annet forutsigbarhet, komfort, tid, økonomi og miljø.

Brukerundersøkelse: Si din mening om din barnehage, skole og SFO

Foreldre til alle barn i private og kommunale barnehager, SFO og skolen får nå e-post om å delta i en brukerundersøkelse. Husk å svare innen 26. februar.

Reviderer risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Byrådet skal vedta oppstart av arbeid med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Klimatilpasning og informasjonssikkerhet er eksempler på utfordringer som vil bli analysert.

Søk om plass på tilrettelagt sommerleir

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker. Søknadsfrist er 22. februar.

Søk midler til ettermiddagsaktiviteter på skolene

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU og andre frivillige organisasjoner kan nå søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner

Tilskuddet lyses ut en gang per år, med søknadsfrist 1. mars.

Bekymret for at et barn kan være utsatt for overgrep?

Personer som gjennom sitt arbeid eller på annen måte har en bekymring for at et barn kanskje utsettes for overgrep, kan drøfte saken med et konsultasjonsteam. Barnet bekymringen gjelder kan være anonymt.

Ledig areal på Fisketorget i Bergen

På torgflaten er det nå et ledig areal for utleie for sesongen 2019. Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Vinterbading på Nordnes Sjøbad

Hver torsdag og lørdag frem til påske holder Nordnes Sjøbad åpent. Velg mellom å bade i sjøen eller i oppvarmet basseng.