De jobber med å fjerne boligkøen for utviklingshemmede

Møt gjengen som skal skaffe 130 boliger innen 2025.

Melder avvik til Datatilsynet

Bergen kommune har meldt et avvik til Datatilsynet som innebærer at noen foreldre uten registrert foreldreansvar har fått en e-post om skoletilhørighet med lenke til pålogging, som de ikke skulle fått.

Har signert avtale om gatelag for kvinner

IL Sandviken og Bergen kommune har signert en avtale om å starte opp et gatelag spesielt rettet mot kvinner.

Få pant på dine gamle piggdekk

Vil du gå over til piggfrie dekk, kan du søke returordningen som gir 200 kroner tilbake for hvert piggdekk. Ordningen gjelder mellom 1. oktober 2019 og 31. desember 2019

Meld deg på konferanse om inkluderende frivillighet - frist 12. oktober

Bergen kommune inviterer sammen med Frivillighet Norge og IMDi Vest aktive i alle lag og foreninger til en gratis konferanse 19. oktober om større mangfold i frivilligheten.

Send inn forslag til Ildsjelprisen 2019 før 10. november

Bergen kommune og Eldrerådet inviterer til å sende inn forslag til Ildsjelprisen. Prisen deles ut for første gang, og er en påskjønnelse til de som gjør en særlig innsats for å bedre eldres situasjon og levekår i Bergen.

Tilbyr lavterskelhjelp til barn, unge og familier

Barne- og familiehjelpen er kommunens hjelp til ungdom, barn, familier og gravide som trenger noen å snakke med.

Få datahjelp på biblioteket

I samarbeid med Metis viderergående skole arrangerer hovedbiblioteket datakafe og tilbyr drop-in datahjelp.

HPV vaksiner til elever på 7. trinn

Fra høsten 2018 fikk alle gutter på 7. trinn tilbud om HPV-vaksine fra skolehelsetjenesten. Jenter har fått denne vaksinen siden 2009. Siden dette er en vaksine som eleven ikke tidligere har fått på helsestasjonen, vil foresatte bli bedt om skriftlig samtykke til vaksinasjon i forkant.

Kjenner du en frivillig som fortjener å bli hedret?

Innen 17. november kan du melde inn kandidater til Bergen kommunes frivilligpris 2019.

Slik blir det nye bystyret

Bergen bystyre vil ha følgende sammensetning i neste periode 2019-2023:

Se høstens kurs og klubber for barn og unge

Kommunen driver en rekke kulturtilbud, klubber, kurs og verksteder for deg som er ung. Finn tilbudet som passer deg!

Frokostmøte om matjord, kystlandskap og bærekraft 16. oktober

Vekst, matjord, jordvern og bærekraft – hvordan får vi regnestykket til å gå opp?

Fyll dagene Bergen 2019

Savner du noe meningsfylt å fylle dagene med? 18. oktober kan du komme på aktivitetsmessen "Fyll dagene" i Bergen for å bli kjent med aktivitetstilbud i Bergensområdet.

Lær deg bybudsjettet på 1-2-3

Her finner du foreslåtte endringer på drift, tilskudd og avgifter og gebyrer. I tillegg hvilke investeringer byrådet foreslår de kommende årene.

Bytt ildsted på 1-2-3

Bergen kommune gir deg fem tusen kroner i vrakpant for det gamle ildstedet ditt. Følg disse tre stegene.

Se vinneren av designkonkurransen for Torget-Bryggen på Innbyggerservice

Gikk du glipp av utstillingen for plan- og designkonkurransen for Torget og Bryggen i sommer? Frem til 16. oktober har du sjansen til å se vinnerutkastet i Innbyggerservice i Kaigaten.

Se hvordan Mindemyren endres når Bybanen kommer

Mindemyren vil knapt være til å kjenne igjen når alt står ferdig.

Nominer kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2019

Bergen kommune og Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) inviterer deg til å sende inn forslag til Tilgjengelighetsprisen 2019.

Influensavaksinen er tilgjengelig fra november

Folkehelseinstituttet vil levere influensavaksiner til Bergen i månedskiftet oktober/november, slik at den vil være å få hos fastlegene i Bergen i begynnelsen av november.

Lån utstyr gratis på BUA Melkeplassen

Skal du på tur og mangler noe? Trenger du en sekk, bæremeis eller en hengekøye? Eller trenger du en kajakk eller sykkelvogn? På BUA Melkeplassen kan alle låne gratis utstyr.

Tre fordeler og ulemper med el-lastesykkel

Åsne Sløttet lånte el-lastesykkel av Bergen kommune. Etterpå var hun så fornøyd at hun kjøpte sin egen. Her er hennes erfaringer etter to måneder som elsyklist.