RSS

Abonner på nyhetsbrev og pressemeldinger

Du kan abonnere på nyheter og pressemeldinger.

Bilder og logo

Last ned Bergen kommunes logo, bilder av byrådene og medlemmene av bystyret, samt kontaktinfo for bilder fra Bergen kommunes virksomheter.

Pressemeldinger

Oversikt alle pressemeldinger finner du på egen side.

Offentlig innsyn

Her får du innsyn i registre og journaler hvor kommunen ikke er bundet av taushetsplikt.

Årsmeldinger og regnskap

Årsmeldinger er plassert under menyvalget "Om kommunen".

Budsjett

Her finner du alle budsjettdokumenter som gjelder kommunens handlings- og økonomiplan.

Ansatte

Under aksen "Om kommunen" finner du en tjeneste som lister opp alle fast ansatte i Bergen kommune.