Gå tilbake til:
Du er her:
Gutt på BMX-sykkel
TRØ TIL OG SØK: Nesten alle typer foreninger og organisasjoner kan søke tilskudd til sine aktiviteter - besøk tilskuddsportalen vår nå!
Bilde: Andrew Buller

Disse tilskuddene kan du søke kommunen om i vår

Flere tilskuddsordninger er allerede åpen for søking.

Noen tilskuddsordninger tar imot søknader løpende, mens andre har konkrete søknadsfrister.  

Viktige frister i vår

 • 1. mars
  Flere typer tilskudd til kunst og kulturutveksling for profesjonelle utøvere.
 • 7. mars
  Tilskudd til inkluderingsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.
 • 15. mars
  Blant annet tilskudd til eldre og helseformål. 
 • 20. mars
  Tilskudd til kor, korps og orkester for både barn og voksne, fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming og aktivitets- og administrasjonstilskudd for barn og unge. 
 • Løpende frister
  Tilskudd blant annet til tiltak innen kultur, næring og klima.  

Slik søker du

Gå in på tilskudd.bergen.kommune.no. Der finner du dato for oppstart, søknadsfrist, informasjon om støtteordningen og hvordan du søker.  

Noen av tilskuddsordningene finner du også informasjon om i Innbyggerhjelpen.