Gå tilbake til:
Du er her:
Skolekorps
TRØ TIL OG SØK: Nesten alle typer foreninger og organisasjoner kan søke tilskudd til sine aktiviteter - besøk tilskuddsportalen vår nå!
Bilde: Nina Blågestad

Disse tilskuddene kan du søke kommunen om i vår

Husk å søke kulturtilskudd, tilskudd til klima og miljø og talentutviklingsmidler innen fristen.

Noen tilskuddsordninger tar imot søknader løpende, mens andre har konkrete søknadsfrister.  

Viktige frister i vår

 • 20. mars
  Tilskudd til kor, korps og orkester for både barn og voksne og aktivitets- og administrasjonstilskudd for barn og unge. 
 • 31. mars
  Tilskudd innen klima og miljø
 • 1. april
  Taletnutviklingsmidler innen idrett
 • 10. april
  Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming
 • Løpende frister
  Tilskudd blant annet til tiltak innen kultur, næring og klima  

Ordninger på museums- og kulturvernfeltet

 • 1. april
  Tilskudd til museer, historie og kystkultur 2021
 • 1. april
  Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg
 • 1. april
  Tilskudd til sikring og istandsetting av fredede eller vernede fartøy
 • 1. april
  Tilskudd til økt markedsføring av museer 2021
 • 1. april
  Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale museumsbygg 2021
 • 1. april
  Tilskudd til museumsutviklingsprosjekter 2021
 • 1. april
  Tilskudd til Folkeverksted/Makerspaces 2021

Slik søker du

Gå in på tilskudd.bergen.kommune.no. Der finner du dato for oppstart, søknadsfrist, informasjon om støtteordningen og hvordan du søker.  

Noen av tilskuddsordningene finner du også informasjon om i Innbyggerhjelpen.   

Søknadsfrist for spillemidler til nye kulturbygg

1. april er også kommunens søknadsfrist for spillemidler til nye kulturbygg. Her søker man gjennom anleggsregisteret.no. Ta kontakt med saksbehandler Solveig.lavik@bergen.kommune.no ved spørsmål om spillemidler.