Eiendomsskatt

Nedenfor kan du søke i listen over eiendommer i Bergen hvor det er skrevet ut eiendomsskatt. For alle eiendommer er det oppført hva som er grunnlaget for skatten. Det er mulig å søke på adresse eller gårds- og bruksnummer. Vær oppmerksom på at det ikke er alle eiendommer i Bergen som har tildelt adresse. Eksempel på dette er boliger tilknyttet borettslag.

Mer informasjon om eiendomsskatt og klageadgang finner du på kemnerens nettsider.

Søk på adresse

Eller søk på Gårdsnummer/bruksnummer

Treff på eiendommer:

Adresse Gnr/Bnr/Fnr/Snr Skatt Takst Bunnfradrag Grunnlag Promillesats Fritakstekst
{{ x.adresse }} {{ x.gnr }}/{{ x.bnr }}{{ x.fnr > 0 ? "/" + x.fnr : "" }}{{ x.snr > 0 ? "/" + x.snr : ""}} {{ x.skatt | kr}} {{ x.takst | kr}} {{ x.bunnfradrag | kr}} {{ x.grunnlag | kr}} {{ x.promillesats | tall:2}} ‰ {{ x.fritakstekst }}