Innledere og bidragsytere

Sigurd Sverdrup Sandmo er direktør i KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom.

Harm-Christian Tolden er kommunaldirektør i Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune.

Eva Hagen er styreleder i Dokken Utvikling AS, Bergen kommune sitt utviklingsselskap for eiendommene på Dokken.

Rita Marhaug er frelancekunstner fra Bergen. Kroppen i landskap, tid og forgjengelighet er stikkord for arbeidene hennes de siste årene.

Roskva Yasmin Andersen, er basert i Bergen og spesialiserer seg innen samtidsdans, skaper egne verk og samarbeider med andre på tvers av ulike medier som scene, film og stedsspesifikke prosjekter.

Anne Beate Hovind omtaler seg som steds- og byutvikler og kunstprodusent.

Mark Davy is the Founder and CEO of Futurecity one of the largest placemaking agencies in Europe.

Simon Friese har omfattende erfaring med å lede tverrfaglige team og samarbeide tett med kommuner, byggherrer, arkitekter og byplanleggere.

Ramon Marrades er økonom og urbanist med lidenskap for havnebyer, offentlige rom, kultur og innovasjon.

Georges Armaos har bakgrunn som forsker med særlig interesse for samtidskunstfeltet, museumsutstillinger og design. Siden 2010 har han forsket på skulpturparker (Art Sites).

Sverre Landmark er en entusiastisk stemme i den offentlige debatten om utvikling av byer og steder. Landmark oppsummerer dagen for oss torsdag 26. oktober.

Jan Liesegang er en av grunnleggerne av arkitektkollektivet raumlaborberlin. raumlaborberlin jobber i ulike tverrfaglige team med urban design, arkitektur, eksperimentell bygning, kunst og forskning.

Konrad Braun er arkitekt, byforsker og prosjektutvikler for en brukergenerert by, med base i Berlin.

Tom Chamberlain er kunstner og professor ved Bergen Arkitekthøgskole. Dette semesteret jobber de med tema «mellomrom» og tar for seg måter det usikre, uplanlagte og uløste kan være produktivt på.

Nora C. Nerdrum er kurator og leder for KOROs kunstseksjon.

Stian Ådlandsvik er billedkunstner bosatt i Oslo. Han arbeider konseptuelt med skulptur som gransker europeisk tankegods.

Arild Eriksen er arkitekt og har i en rekke år engasjert seg i spørsmål knyttet til bolig og produksjon i byen. På konferansen inviterer han til samtaler om rom for utøvelse og byer med mangfold.

Grace Ramirez Gaston er leder for Los Angeles County Department of Arts and Cultures Civic Art Division.