27.oktober

Artists, art and culture plays an important role in the process of giving areas of transformation identity, authenticity, fabric and life.

Hvordan kan kunst og kultur være med på å utvikle områder i Bodø, Bærum og Tromsø? Hvordan kan utbyggere, innbyggerne og kommunen samles om felles mål?

Marin Eiendomsutvikling AS inviterer til guidet tur på Laksevåg verft! Dette er et fantastisk område som er fylt med ulike aktiviteter, verksteder og kreative aktører.

We invite you to take part in a workshop where we define a desired future and backcasting to highlight what is needed to co-create this future.

I denne sesjonen vil vi høre hvordan Ålesund, Oslo og Lier/Drammen jobber med kunst og kulturaktiviteter i sitt arbeid og drøfte hvordan arbeidet tas videre inn i neste fase.

The Aquarium of Bergen - As the building transitions and prepares for the relocation to Dokken, we’ll employ a creative and playful approach to suggest future directions.

How can the garage facility become an active part of the city for pedestrians? What alternative programs can take place in the garage?

Arbeidsverkstedet tar for seg utviklingen av Dokken og arrangeres av studenter ved Bergen Arkitekthøgskole. Verkstedet vil foregå på engelsk.