Om oss

Utviklingsprogram for Dokken - DOKKEN2050 - ligger til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Seksjon for kunst og kulturutvikling er del av Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune.

KORO - Kunst i offentlege rom - er staten sitt fagorgan for kunst i offentlige rom og den største kunstprodusenten i Norge.