Samarbeidskompetanse

Samarbeidskompetanse er kompetanse til å jobbe effektivt sammen mot et felles mål, på tvers av ulike roller, tjenester og profesjoner.

Et godt samarbeid bygges på felles mål og tillitsfulle relasjoner på tvers av profesjoner og tjenester.

Alle har fordommer, men ikke alle er klar over det. Fordommer kan være rettet mot barnet og familien, kolleger, eller andre profesjoner. Ubeviste fordommer er til hinder for et godt samarbeid.

Taushetsplikt meldeplikt og samtykke kan sette kjepper i hjulene for samarbeid rundt barn. Usikkerhet kan stoppe samhandling og barnets beste blir ikke ivaretatt.