Lære mer om hverandre

Å kjenne til hverandres roller og ansvarsområde er grunnleggende for et godt samarbeid. Det er nødvendig å vite når og hvordan du kan kontakte de ulike tilbudene og tjenestene.

Helsestasjon er et gratis tilbud for gravide, barn og familier. Tjenesten gir familier med små barn oppfølging gjennom for eksempel faste konsultasjoner, vaksinering og helseopplysning.

Barne- og familiehjelpen er Bergen kommune sitt lavterskeltilbud for psykisk helse i barnefamilier. Målsettingen her er at barn skal ha det bra hjemme, og at familier skal ha det bra sammen.

Barnevernets oppgave er å beskytte barn mot omsorgssvikt og sikre trygghet og gode utviklingsmuligheter.

Alle offentlige tjenester plikter å bruke tolk når det er nødvendig for å sikre forsvarlig kommunikasjon med en tjenestemottaker, og dermed at vi gir riktig og nødvendig hjelp.