Sammen for de minste

Jobber du med barn,  0 - 5 år?

"Sammen for de minste" er en opplæringsmodul for kommunal sektor. Målet er å øke felles kunnskap om barnesyn, barn sine rettigheter og barns psykiske helse i oppveksttjenestene.

OBS! Siden er under utvikling

Tegning av to barn på en benk