PxHere

Migrasjonspedagogisk veiledning er en støtteordning som Etat for barnehage har satt i verk for å styrke språkutviklingen til minoritetsspråklig og flerspråklige barn i barnehage.

Dette er et tilbud til private og kommunale barnehager i Bergen kommune.

En migrasjonspedagog kan tilby veiledning, kurs og samarbeid rundt følgende teoretiske og praktiske emner innen det migrasjonspedagogiske fagfeltet:

  • systematisk arbeid med språkutvikling og inkluderende praksis
  • arbeid med språklig, kulturelt og religiøst mangfold i barnehagen
  • samarbeid med foreldre i en migrasjonskontekst
  • nyankomne flyktninger i barnehagen

Se vedlegg for mer informasjon:

Barnehagen får skriftlig bekreftelse på mottatt oppdrag, og migrasjonspedagogene tar kontakt med barnehagen for nærmere avtale om oppstart av oppdraget.

Når oppdraget er fullført, sender migrasjonspedagog rapport til barnehagen.