PxHere

Tospråklig assistent er en støtteordning til minoritetsspråklige barn i private og kommunale barnehager. Arbeidet skal være tett forankret til barnehagens allmennpedagogikk. De tospråklige assistentene skal være en støtte for barnet/barna i barnehagens daglige aktiviteter.

Lenke til digitalt søknadsskjema:

https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK378-BARNEHAGE-Tospraakelig_Assistent

Søknadsfrist: 15.05.2024

Tospråklige assistanse kan bli tildelt barnehager med minoritetsspråklige barn som:

  •  er nyankommet til Norge
  •  har stort behov for språklig støtte på morsmål/førstespråk og/eller møter store sosiale og kulturelle utfordringer i inkluderingsprosessen i barnehagen

Se vedlegg for mer informasjon:

Barnehagene blir tildelt tospråklig assistent etter søknad.  Tildeling for kommende barnehageår,  sendes barnehagene i juni. Etat for barnehage vurderer fortløpende ut fra disponible ressurser dersom nye behov skulle oppstå i løpet av barnehageåret.

Etat for barnehage, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett       

E-post: etat.barnehage@bergen.kommune.no 
 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.