Formålet er å bygge ned funksjonshemmende barrierer i barnehagen, slik at barnet kan bruke barnehagetilbudet. Kommunen skal sikre barnet et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

  • Barnehagen vurderer tiltak innen det ordinære barnhagetilbudet. 
  • Barnet har nedsatt funksjonsevne. Det er ikke krav om sakkyndig vurdering, men barnehagen må dokumentere den nedsatte funksjonsevnen.
  • Det foreligger funksjonshemmende barrierer i barnehagehverdagen.
  • Barnehagen må opplyse saken godt.

Du kan søke digitalt via MinID. Trenger du hjelp, kontakt barnehagens styrer.

Du kan søke gjennom hele barnehageåret. Søknadene blir behandlet fortløpende. For søknader til neste barnehageår gjelder følgende: For barn som har vedtak om kommunal tilrettelegging for dette barnehageåret ønsker kommunen ny søknad innen utgangen av mars. For nye barn, innen utgangen av april. Svar vil bli sendt fortløpende, og senest innen utgangen av juni.

Lov om barnehage § 37 «Barn med nedsatt funksjonsevne»

 

 

For mer informasjon kan du kontakte styrer i barnets barnehage.

Du kan også kontakte ditt lokale Pedagogisk psykologiske senter (PPS):

PPS Nord 

PPS Vest

PPS Sør 

PPS Sentrum 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Her finner du skjema for rapportering etter tildelte midler §37 i barnehageloven.

Skjema rapportering tildelte midler

 

Søknad om individuell tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevneevnee