Ungdomsfritidsordning (UFO) er et gratis tilbud for ungdom med særskilte behov på 8. til 10. trinn. UFO er åpen elleve måneder i året med unntak av fem dager. Tilbudet tilsvarer SFO-tilbudet, men er tilpasset ungdom. 

På ordinære skoledager er UFO-tilbudet lagt til skolen der du er elev til daglig.

Når UFO er åpen på planleggingsdager og i ferier, for eksempel høst- og vinterferie, blir UFO-tilbudet samlet på én skole i hver bydel. Dette er skoler med en egen avdeling for elever med omfattende lærevansker eller utviklingshemming. 

 • Bergenhus bydel: Rothaugen skole.          
 • Årstad bydel: Landås skole for Landås skoles eleverRothaugen skole for øvrige elever i bydelen.
 • Laksevåg bydel: Sandgotna skole
 • Fyllingsdalen bydel: Ortun skole
 • Ytrebygda bydel: Ytrebygda skole
 • Fana bydel: Tveiterås skole for skolens egne elever. Hop skole for øvrige elever i bydelen.
 • Åsane bydel: Åstveit skole
 • Arna bydel: Åstveit skole for elever i Arna frem til nye Garnes ungdomsskole er ferdig.
 • Åpningstiden disse dagene er 08.00 - 16.00

Du kan velge en av disse plasstypene:

 • Bare de 190 ordinære skoledagene
 • Bare de undervisningsfrie dagene. Dette vil si planleggingsdager, høstferie og vinterferie.
 • Både ordinære skoledager og undervisningsfrie dager.

Åpningstider

På ordinære skoledager er UFO åpen fra skoleslutt til klokken 16.00.

På planleggingsdager og i ferier er åpningstiden åtte timer, enten klokken 08.00 til 16.00 eller klokken 08.30 til 16.30. Den aktuelle skolen gir informasjon om åpningstiden.

Eventuell følgetransport ligger innenfor denne tidsrammen.

NB! Planleggingsdagene kan variere noe fra skole til skole. Sjekk skoleruten på den aktuelle skolen.

Pris

UFO-tilbudet er gratis, men du må betale 340 kroner per måned for et daglig måltid i UFO.

Særlige behov når det gjelder mat, avtaler du direkte med skolen.  

Du søker om plass i UFO til rektor på skolen din.  Elever som skal begynne på ungdomsskolen søker til rektor ved den nye ungdomsskolen.  

Søknadsfristen er 15. mai.

Ta kontakt med rektor på hjemmeskolen dersom du har spørsmål eller ønsker utfyllende informasjon. 

På vanlige skoledager: Vi følger vanlige rutiner for elever som har fått innvilget skoleskyss.

På planleggingsdager og i ferier hvor UFO-ordningen blir samlet på én skole i hver bydel: Hjemmeskolen har ansvar for bestilling av skyss.

Bestillingen blir gjort halvårsvis.

Foresatte og den aktuelle skolen får kopi av bestillingen og kvalitetssikrer denne.  

På undervisningsfrie dager har UFO på den aktuelle skolen ansvar for å følge opp skoleskyssen.

Foresatte informerer UFO om fravær så snart det lar seg gjøre. Foresatte informerer også taxi-selskapet dersom eleven ikke skal ha skyss den aktuelle dagen. 

Vi minner om at skyss bare kan blir organisert mellom elevens folkeregistrerte adresse og skolen.

Ta kontakt med rektor på skolen din for mer informasjon.