Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø,  avd. Alrekstad skole gir tilbud til elever med atferds- og samspillsproblematikk på ungdomstrinnet. Elever kan søke om plass for deler av eller hele ungdomsskolen. Skolen har inntil 24 plasser, og elever på 9./10. trinn prioriteres. Søknadsfrist: 01.02.24.

Alrekstad skole er en avdeling under Bergen kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL).  Skolen følger de ordinære læreplanene med de avvikene som er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig skoletilbud, etter sakkyndig vurdering fra PPT. Undervisningen foregår i små grupper, og det blir lagt stor vekt på praktisk tilnærming i fagene. Elevene får et ordinært vitnemål etter 10. trinn.

Skolens personale består av spesialpedagoger og miljøpersonale med stor helse- og sosialfaglig kompetanse. BKL har også egen musikkterapeut.

Skolen har også et ettermiddagstilbud. Dette består av et miljøteam, som driver ulike former for hjelp og støtte til elevene etter skoletid.

Nærskolen har ansvar for å sende søknad om en-dags tilbudene. Søknadsskjema ligger som standardtekst i Bk360. Søknadsfrist: 01.02.2024

  • Sakstype: Elevsak (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet)
  • Bruk saksfrase “BKL Alrekstad skole - søknad om fulltidsplass”
  • Mottaker: Etat for spesialpedagogiske tjenester (intern korrespondanse)
    • Kopi til: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø 
  • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Alrekstad skole - søknad om fulltidsplass"

Les mer om å sette inn standardtekst fra Bk360 her.

NB: Sakkyndig vurdering SKAL legges ved, hvis ikke sendes søknad i retur. Husk også samtykkeskjema fra foresatte, og fra elever over 15 år.

Hvordan knytte filer fra Bk360 til dokumentet:

  • Under “Filer”: Velg “Ny filreferanse” og “Hent filreferanse fra sak”
  • Søk opp f.eks. sakkyndig vurdering for eleven
  • Marker riktig fil og trykk ok

 

Privatskoler benytter elektronisk søknadsskjema. Husk at foresatte (og elever over 15 år) skal samtykke, og sakkyndig vurdering fra PPT skal legges ved.

Gå til søknadsskjema 

Søknadsfrist: 01.02.2024

Ved spørsmål om alternativt tilbud ved Alrekstad skole kan du kontakte:

Spørsmål om avdeling Alrekstad skole kan stilles til: