Grunnskole for voksne (tidligere Nygård skole) gir grunnskoleopplæring for voksne i de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. 

Elever ved skolen kan få undervisning i fagene:

  • norsk
  • grunnleggende norsk
  • matematikk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Du kan selv bestemme hvor mange fag du vil ta, og dine kunnskaper og ferdigheter i fagene bestemmer hvor lang opplæringstid du trenger.

Du får terminkarakter i fagene, og du kan ta eksamen etter ett, to eller tre år.

Dersom du er over skolepliktig alder og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til opplæring og kan søke opptak.

Du søker på skjema som du finner under.

Før opplæringen starter vil du få tilsendt informasjon og innkalling til kartleggingssamtale.

Minoritetsspråklige søkere må ha gyldig oppholdstillatelse og ha gjennomført den første norskopplæringen for å få plass.

Det er undervisningstilbud på dagtid (8.30-15.00).

For videregående opplæring for voksne, se Vestland fylkeskommune 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan bli avgjort innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er antatt at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Kommunen kan veilede deg. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Vestland, som avgjør om klagen skal bli tatt til følge.

Grunnskole for voksne

Besøksadresse/Postadresse
Lars Hilles gate 16a

Telefon 55568061
Mandag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-12.30

Send oss en e-post