Om du mangler vitnemål fra grunnskolen, er over 16 år og har lyst til å søke deg inn på videregående skole, kan du få vurdert realkompetansen din i grunnskolefag. 

Flere nordmenn og personer med oppholdstillatelse i Norge mangler vitnemål eller annen dokumentasjon på gjennomført grunnskole. 

En realkompetansevurdering skal anerkjenne en persons kompetanse  etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan kompetansen er ervervet.

Hvilke fag er relevante?

I en realkompetansevurdering der målet er opptak i videregående opplæring, må du vise at du har gode nok kunnskaper i skolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag for å kunne mestre nivået i videregående skole. Dette tilsvarer det som heter kompetansemål i læreplanen for grunnskolen (10. trinn).

Dersom du får "godkjent" i alle fag, får du vitnemål. Vitnemålet sendes direkte til opptakskontoret for videregående opplæring.

En realkompetansevurdering foregår gjennom muntlige og skriftlige prøver, for å sjekke om kunnskapene dine er gode nok til å mestre nivået i videregående skole.

For å være aktuell for realkompetansevurdering må du:

  • ha oppholdstillatelse i Norge og bo i kommunen
  • være over 16 år
  • ikke ha vitnemål fra grunnskolen allerede
  • ha rett til voksenopplæring.

Søknadsfristen er medio mars.

Du finner søknadsskjema nederst på denne siden.  

Når kommunen har fått beskjed om hvem som skal vurderes, vil det bli sendt brev ut til søkerne med informasjon om prosessen videre.  Vurderingen skjer vanligvis over flere dager, og består av samtaler og av skriftlige og muntlige prøver.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søknad til realkompetansevurdering