Gå tilbake til:
Du er her:

Bor du i kommunal bolig og ønsker å klage på hvordan andre leietakere opptrer? Da kan du sende klage til Etat for boligforvaltning.

Hva kan du klage på?

Du kan klage på et leieforhold i tilknytning til en av Bergen kommunes utleieboliger.

Klagen kan gjelde følgende forhold:

  • Brudd på husordensregler
  • Bråk og uro 
  • Forsømmelse av fellesplikter,
  • Forsøpling, tilgrising og annen uønsket oppførsel

Alvorlige hendelser bør også meldes til politiet.

Hva må klagen inneholde?

Det er viktig at det i klagen tydelig fremkommer hvem klagen er rettet mot og hvilken leilighet/bolig det gjelder.

Tidspunkt for hendelsen(-e) og hvem som fremmer klagen må også føres på skjema.

Flere personer/beboere kan underskrive et klageskjema.

Klageskjema og hvor klagen sendes

Du kan laste ned et skjema for klage ved å trykke på lenken nedenfor:

Skjemaet kan sendes i posten til:
Etat for boligforvaltning
Postboks 7700
5020 BERGEN

Du kan også sende utfylt skjema på e-post til: boligforvaltning@bergen.kommune.no