Bor du i kommunal bolig og ønsker å klage på hvordan andre leietakere opptrer? Da kan du sende klage til Etat for boligforvaltning.

Du kan klage på et leieforhold i tilknytning til en av Bergen kommunes utleieboliger.

Klagen kan gjelde følgende forhold:

  • Brudd på husordensregler
  • Bråk og uro
  • Forsømmelse av fellesplikter
  • Forsøpling, tilgrising og annen uønsket oppførsel

Alvorlige hendelser bør også meldes til politiet.

Det er viktig at det i klagen tydelig fremkommer hvem klagen er rettet mot og hvilken leilighet/bolig det gjelder.

Tidspunkt for hendelsen(-e) og hvem som fremmer klagen må også føres på skjema.

Flere personer/beboere kan underskrive et klageskjema.

Du kan laste ned et skjema for klage ved å trykke på lenken nedenfor:

Skjemaet kan sendes på e-post til: 
boligforvaltning@bergen.kommune.no

Du kan også sende utfylt skjema i posten til:
Etat for boligforvaltning
Postboks 7700
5020 BERGEN