Ønsker du å si opp leieforholdet ditt for en kommunal utleiebolig? Da må du sende skriftlig oppsigelse til Etat for boligforvaltning.

Når du skal si opp et leieforhold, må oppsigelsen skje skriftlig. Du kan bruke vedlagt skjema.

Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfristen er 30 dager.  Fristen løper fra den dagen oppsigelsen er kommet fram til Etat for boligforvaltning (EBF). Det betyr at du som leietaker er ansvarlig for husleien i 30 dager fra mottatt oppsigelse selv om du flytter ut tidligere.

Forberedelser før du flytter ut

  • Leiligheten skal være vasket og tømt for eiendeler ved fraflytting. Det samme gjelder tilhørende boder.
  • Nøklene må leveres til Etat for boligforvaltnings kundesenter innen oppsigelsesfristens siste dag, senest kl. 14.00.

Dersom leiligheten ikke er fraflyttet og nøkler innlevert innen oppsigelsesfristen på 30 dager, må leietaker dekke husleie frem til fraflytting og innlevering av nøkler.

Du fyller ut skjemaet nedenfor:

Skjemaet kan sendes på e-post til:
boligforvaltning@bergen.kommune.no

Du kan også sende utfylt skjema i posten til:
Etat for boligforvaltning
Postboks 7700
5020 Bergen