Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om at en annen person skal overta leieforholdet i en kommunal utleiebolig. Etat for boligforvaltning må godkjenne endringen før overtakelsen finner sted.

Når kan overtakelse være aktuelt?

Husk på at det ikke er mulig å overføre rettighetene og pliktene som en leietaker til andre uten at Etat for boligforvaltning godkjenner dette eller noe annet følger av lov.

Overtakelse av leieforhold fra den som opprinnelig leide leiligheten til andre, kan være aktuelt ved:

  • Dødsfall i husstanden
  • Noen i husstanden har kommet på sykehjem
  • Separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd
  • Husstanden  blir oppløst.

Den som overtar boligen trer i inn i leieavtalen og overtar rettigheter og forpliktelser. Med dette følger eventuell ubetalt husleie som har oppstått før dato for overtagelse.

Overdragelse av leieforholdet til andre personer enn dem som etter lov har rett til å tre inn i leieavtalen jf. Husleieloven kapittel 8, kan bli nektet av Etat for boligforvaltning.

Alle overdragelser av leieforhold må du søke og melde fra om til Etat for boligforvaltning. Leietaker må selv sørge for at opplysningene oppdateres hos folkeregisteret.

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

Du kan laste ned søknadsskjema om overtakelse av leieforhold nedenfor:

Søknaden sendes i posten til: 

Etat for boligforvaltning
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post: boligforvaltning@bergen.kommune.no