Dersom du ønsker å ta opp et nytt husstandsmedlem i leieforholdet i en kommunal utleiebolig må Etat for boligforvaltning godkjenne endringen før overtakelsen finner sted.

Å ta andre opp i husstanden er noe mer enn besøk over tid eller fremleie av en del av boligen. Mellom husstandsmedlemmer er det normalt sett et mer omfattende og tettere fellesskap. 

Opptak av nye husstandsmedlemmer kan være aktuelt ved:

  • Opptak av samboer eller ektefelle
  • Du ønsker at dine barn eller foreldre skal bli en del av husstanden
  • Ønsker opptak av andre personer utenfor nær familie

Opptak av husstandsmedlemmer krever godkjenning fra Etat for Boligforvaltning (EBF). Jfr. Husleielovens § 11.1.

Dersom du ønsker å ta opp ektefelle eller samboer, egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn, kan godkjenning kan i så fall bare nektes dersom forhold knyttet til boligens utforming eller formål tilsier det. Opptak av andre personer i husstanden kan og nektes dersom husrommet klart blir overbefolket, eller dersom det er nødvendig på grunn av forhold ved vedkommende person.

Du som leietaker må selv sørge for at opplysningene om nye husstandsmedlemmer oppdateres hos folkeregisteret.

Du kan søke digitalt om opptak av husstandsmedlemmer. Du vil da trenge personnummer ditt og personnummer for den du søker opptak av. Digitalt søknadsskjema forutsetter pålogging via BankID eller MinID. 

Digital søknad: Søknad opptak husstandsmedlem  

Dersom du ikke kan søke elektronisk kan du laste ned søknadsskjema som pdf her:

Skjemaet kan sendes på e-post til: 
boligforvaltning@bergen.kommune.no

Du kan også sende utfylt skjema i posten til:
Etat for boligforvaltning
Postboks 7700
5020 BERGEN

 

Søknadsskjema for opptak av nye husstandsmedlemmer