Housing first illustrasjon (Nina Skauge)

Veien mot et mer stabilt liv starter med et sted å bo, og Housing First bistår aktuelle tjenestemottakere med å skaffe et varig hjem. Valgfrihet og brukerstyring er viktige prinsipper i Housing First. Type bolig og innholdet i oppfølgingen er individuelt, og basert på personens egne ønsker og behov.

Du må selv delta

Du må selv være delaktig i valg av bolig. Det er viktig at du finner en bolig som passer for deg. 

Du får hjelp

Du bestemmer selv hvilken hjelp du trenger. Housing first bistår med det som er viktig for deg akkurat nå. Det kan være å skaffe bolig, bistå med innflytting og innkjøp, kontakt med offentlige og private instanser, huseier og lignende.

Du er leietaker

Du må inngå en ordinær husleiekontrakt med utleier og forholde deg til ordinære ordensregler. 

  • Personer som har vært bostedsløs over tid, med utfordringer knytter til rusmiddelavhengighet
  • Tjenestemottakere med behov for sosialfaglige tjenester og bistand for å kunne mestre boforhold, samt bistandsområder til psykisk og/eller fysisk helsehjelp
  • Mennesker som er bostedsløse, inkludert beboere med midlertidige botilbud
  • Personer i avslutningsfase av fengselssoning uten fast bolig
  • Utskrivningsklare bostedsløse pasienter fra rusbehandling eller psykisk helsevern

  • Du må være over 18 år.
  • Du må være bostedsløs over lengre tid.
  • Du har problemer med å skaffe og beholde bolig.
  • Du må ønske å bo i et vanlig nabolag.
  • Du må ta i mot hjemmebesøk fra Housing first teamet en gang i uken.

Housing First sender ut informasjon til NAV-sosialtjeneste når det er ledig kapasitet. Det er NAV sosialtjeneste som først velger ut kandidater til Housing first. Sosialtjenesten vurderer om Housing First kan være et alternativ for deg og henviser videre til Housing first. Housing first tar kontakt med deg, dersom det er aktuelt å ta inn flere deltakere. 

Ønsker du å komme i kontakt med Housing First, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. 

 

Vakttelefon: 408 02 902
Vakttelefonen er bemannet mandag til fredag fra klokken 08.00 til 15.00.
E-post: housing.first@bergen.kommune.no