Gå tilbake til:
Du er her:
Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte - midlertidig regelverk vil også gjelde i perioden juni til september 2022 da Stortinget har bestemt å videreføre økningen i bostøtte for hele 2022.

Les mer i saken under “siste nytt 20.06.2022”

Bostøtte fra Husbanken er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander som har lave inntekter og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider i behandlingen av bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, mens kommunen behandler selve søknaden og har kontakt med deg som søker.

Siste nytt 20.06.2022 - Bostøtte med midlertidig regelverk gjelder videre fra juni - september

Bostøtte - midlertidig regelverk gjelder også i perioden juni til september 2022.

Stortinget har bestemt å videreføre økningen i bostøtte for hele 2022. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter gis ikke i perioden juni - september.

I 2022 er derfor inntektsgrensene høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker. 

Les mer om bostøtte
Sjekk om du kan få bostøtte

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året

Personer som fikk innvilget bostøtte i perioden januar - mai, fikk i tillegg til bostøtte et fastsatt beløp i støtte til strømutgifter. 

I perioden juni - september blir det ikke utbetalt ekstra støtte til strøm. 

Får du innvilget bostøtte i oktober, vil du få 1 000 kroner i ekstra støtte. 

I november og desember er støtten på 1 500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med i månedene med ekstra strømstøtte. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

Sjekk om du kan få bostøtte fra Husbanken

På Husbanken sine nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte med krav til husstanden, krav til boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

https://www.husbanken.no/person/bostotte/

Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Den gir en indikasjon på hvor mye du kan regne med å få i bostøtte.

Husbankens bostøttekalkulator

Frister for å søke bostøtte fra Husbanken

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned. Dersom du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. 

Får du avslag på grunn av høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned i tre måneder.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får elektronisk tilsendt.

Søkere som bor i bokollektiv må søke på manuelt skjema

Søkere som bor i bokollektiv kan ikke søke elektronisk, men må sende inn manuellt søknadsskjema. I tillegg til søknadsskjemaet må du også sende inn et tileggsskjema med opplysninger om bokollektivet.

Begge skjemaene finner du på lenkene under.

Manuell søknad om statlig bostøtte

Tilleggskjema for bokollektiv

Skjemaene sammen med kopi av leiekontrakt sender du til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen. 

 

Mulighet for å klage på vedtaket

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har tre ukers frist til å klage etter at du mottok vedtaket. 

Klage skjema finner du på https://husbanken.no/person/bostotte/klage/

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Utbetaling skjer den 20. i måneden, hva når denne datoen kommer i en helg eller helligdag ?

Svar: Dersom den 20. faller på en helg eller helligdag, er utbetalingsdato første virkedag FØR helgen eller helligdagen.

----

Spørsmål: Dersom jeg får endring i inntekt hvor skal jeg oppgi dette ?

Svar: Månedlige inntekter som lønn, pensjon, stønad og annet blir jevnlig hentet inn fra skatteetaten sin a-ordning så dette trenger du ikke melde fra om.

----

Spørsmål: Inntekter som renter,  personinntekt for selstendig næring, inntekt fra utlandet og inntekt fra utleie må jeg oppgi dette og hvor skal det meldes ?

Svar: Meldepliktige inntekter som nevnt i spørsmålet over må du oppgi da disse ikke blir automatisk innhentet. Du melder fra om dette ved å logge inn på din side i Husbanken og legge inn inntektene der. Inntektene oppgir du med forventet størrelse per 31.12 i inneværende år.

 

Hvordan sende inn dokumentasjon

Det er tre måter å sende inn dokumentasjon på en søknad om bostøtte.

  1. Dersom du har søkt elektronisk kan du logge på Din Side hos Husbanken hvor du laster opp et nytt vedlegg på søknaden din. Din side finner du på Husbanken.no
  2. Har du mottatt et elektronisk brev fra fra Boligetaten kan du logge inn på Min side som du finner øverst i høyre hjørne på alle Bergen kommune sine hjemmesider. Velg "kommentar til saken" og last opp dokumentasjonen du skal ettersende.
  3. Dersom du ikke kan benytte noen av de løsningene som er skissert over, må du sende dokumentasjonen i posten til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen eller levere det direkte hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.
Elektronisk søkand om bostøtte fra Husbanken