Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte har som formål å gi bistand til mennesker med økonomiske utfordringer, både enslige og familier.

Søknader kan sendes fra 1. september og senest innen 30. september.

For å kunne søke om økonomisk bistand må du være registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen og ha bodd i Bergen i tre år.

Personer med fremmed nasjonalitet må ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg for å kunne søke om bistand.

Vanskeligstilte under 18 år kan også søke.

Søknadsskjema er kun tilgjengelig i søknadsperioden som er fra 1. september til 30. september.

Søknadsskjema kan i søknadsperioden også fylles ut og sendes i post med nødvendige vedlegg til:

Bergen Bys legat for økonomisk vanskeligstilte
c/o Tone-Britt Handal Aase
Storetveitveien 142
5231 Paradis 

Nødvendige vedlegg til søknaden er:

  • Bostedsattest mindre enn 3 måneder gammel. Bostedsattest kan bestilles hos Skatteetaten.
  • Skatteoppgjør ("ligningsattest") fra i fjor. Skatteoppgjøret finner du i Altinn.
  • Skatteoppgjør ("ligningsattest") fra i fjor for eventuell ektefelle/samboer.

Dersom du ikke kan skrive ut skjema kan du få papirskjema ved henvendelse til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Har du spørsmål om legatet må disse sendes skriftlig til adressen over.

Tildelinger

Tildelinger utbetales i slutten av november til kontonumre som er oppgitt i søknadene. Du får ikke beskjed om tildeling eller avslag, og må selv følge med på kontoen din.

Vedtekter og informasjon om styret som behandler søknadene finner du under «Om legatet».

Bergen bys legat for økonomisk vanskeligstilte er en stiftelse, med et eget styre. Les om Bergen bys legat for økonomisk vanskeligstilte hos Brønnøysundregistrene.

Legatet er et resultat av at 101 legater ble slått sammen i 2009, da de hadde omtrent likelydende formål og man på denne måten kunne bedre avkastningen og redusere kostnadene til administrasjon.

Styret behandler søknadene og tildeler i tråd med vedtektene. Pengesum som tildeles avhenger av legatets utbytte og antall søkere.

Vedtekter og mer om legatet finner du på sidene til Lotteri og stiftelsestilsynet.