Gå tilbake til:
Du er her:
båt

I en fritidsbåt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Sørg derfor for å ha en fungerende røykvarsler. Ligger du fortøyd i en tettpakket havn bør du ha en plan for hvordan du skal unnslippe om det tar fyr i en av nabobåtene. 

Råd for å unngå brann i båt

1. Monter både røykvarsler og gassvarsler i båten og sjekk at de virker. Kullosgassen er luktfri og vanskelig å oppdage.

2. Ha minst et 2-kilos brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten.

3. Ha alltid flyteutstyr tilgjengelig og klart til bruk dersom du må forlate båten.

4. Fortøy båten i god avstand til andre båter slik at den lett kan løses ut om en brann skulle oppstå.

5. Gassanlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk. Vær oppmerksom på gasslekkasjer. Stopp motoren straks du merker lekkasje.

6. Sjekk det elektriske anlegget og elektriske apparater. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.

7. Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

8. Søl ikke med drivstoff eller olje. Stopp motoren, slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje.

9. Bruk ikke choke i utide.

10. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet.

Gass krever forsiktighet

Bruk og oppbevaring av gass blir mer og mer vanlig i båt, men dette krever forsiktighet.

Oppbevarer du gass i båten bør du sjekke rør og koblinger regelmessig, slik at du unngår lekkasje. Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell.

Ellers gjelder vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.

Flyteutstyr er påbudt

Det er påbudt å ha egnet flyteutstyr for alle personer om bord i fritidsbåt. Alle i fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter må ha på seg flyteutstyret ved utendørs opphold når båten er i fart.