Gå tilbake til:
Du er her:

Tolketjenesten leverer oversettelser på mer enn 60 små og store språk fra hele verden.

Hvem oversetter vi for?

Vi oversetter i første rekke dokumenter for Bergen kommunes mange instanser. Dette bidrar til at kommunen kan overholde sin lovpålagte informasjons- og veiledningsplikt.

Vi oversetter også for andre kommuner, fylkeskommunen og for statlige instanser, politiet og helse-, skole- og rettsvesenet. Vi oversetter også for privatpersoner.

Se prisliste på tolketjenester samt prioriteringsoversikt på tolkeoppdrag.

Hvordan leverer jeg det som skal oversettes?

Dokumentene som du ønsker oversatt leveres personlig i ekspedisjonen, eller sendes i posten. Av personvernhensyn ber vi om at kildedokumenter, som inneholder sensitive opplysninger, ikke sendes per e-post.

Åpningstid for levering av dokumenter er fra kl. 10.00 - 12.00 på hverdager. Vi deler ekspedisjon med Introduksjonssenteret for flyktninger. Du finner den i 5. etasje. 

Dine dokumenter og personopplysninger blir behandlet i tråd med personvernlovgivningen.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

E-post:
tolketjenesten.oversettelse@bergen.kommune.no

Telefon:
55567905 - fra klokken 08.00 til 14.30
Telefonen er stengt mellom klokken 11.30 og 12.30

Nødvendige opplysninger

Når dokumenter blir sendt per post eller e-post må du opplyse om hvilket språk du ønsker at dokumentet skal bli oversatt fra og til, navn, telefonnummer, adresse, personnummer og fakturaadresse.

Dersom navn i dokumentet kan bli skrevet på ulike måter, må du gjøre oppmerksom på hvilken skrivemåte vi skal benytte.

Leveringstiden på enkelte språk kan variere i perioder.

Apostillestempel bekrefter gyldighet

Dokumenter du skal bruke i utlandet, må påføres notarial- og apostillestempel.

Bergen tingrett gir en offentlig bekreftelse av Tolketjenestens signatur på de oversatte dokumentene. En slik bekreftelse kaller vi notarialbekreftelse. Du må selv undersøke om dokumentet må påføres dette. I så fall tar du først med dokumentene til Bergen tingrett for å få notarialstempel, og deretter til Fylkesmannens resepsjon i Kaigaten 9 for å få apostillestempel. Dette bekrefter ektheten av notarialbekreftelsen. Slike tjenester er pålagt gebyrer.