Gå tilbake til:
Du er her:

Tolketjenesten leverer oversettelser på mer enn 60 små og store språk fra hele verden.

Hvem oversetter vi for?

Vi oversetter i første rekke dokumenter for Bergen kommunes mange instanser. Dette bidrar til at kommunen kan overholde sin lovpålagte informasjons- og veiledningsplikt.

Vi oversetter også for andre kommuner, fylkeskommunen og for statlige instanser, politiet og helse-, skole- og rettsvesenet. Vi oversetter også for privatpersoner.

Hvordan leverer jeg det som skal oversettes?

Dokumentene som du ønsker oversatt leveres personlig i ekspedisjonen, eller sendes i posten. Av personvernhensyn ber vi om at kildedokumenter, som inneholder sensitive opplysninger, ikke sendes per e-post.

Åpningstid for levering av dokumenter er fra kl. 10.00 - 12.00 på hverdager. Vi deler ekspedisjon med Introduksjonssenteret for flyktninger. Du finner den i 5. etasje. 

Dine dokumenter og personopplysninger blir behandlet i tråd med personvernlovgivningen.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

Telefon:
55567905 - fra klokken 08.00 til 14.30
Telefonen er stengt mellom klokken 11.30 og 12.30

Nødvendige opplysninger

Når dokumenter blir sendt per post må du opplyse om hvilket språk du ønsker at dokumentet skal bli oversatt fra og til, navn, telefonnummer, adresse, personnummer og fakturaadresse.

Dersom navn i dokumentet kan bli skrevet på ulike måter, må du gjøre oppmerksom på hvilken skrivemåte vi skal benytte.

Leveringstiden på enkelte språk kan variere i perioder.

Apostillestempel bekrefter gyldighet

Dokumenter du skal bruke i utlandet, må påføres notarial- og apostillestempel.

Bergen tingrett gir en offentlig bekreftelse av Tolketjenestens signatur på de oversatte dokumentene. En slik bekreftelse kaller vi notarialbekreftelse. Du må selv undersøke om dokumentet må påføres dette. I så fall tar du først med dokumentene til Bergen tingrett for å få notarialstempel, og deretter til Fylkesmannens resepsjon i Kaigaten 9 for å få apostillestempel. Dette bekrefter ektheten av notarialbekreftelsen. Du må påregne et gebyr. 

Pris

Priser for Tolketjenesten fra 01.01.2020

Timesats for tolking/reiser:

Tolking

Vanlige arbeidsdager:

  • mellom kl. 06.00 og kl. 17.00                                                      kr.   637,00
  • mellom kl. 17.00 og kl. 21.00                                                      kr.   947,00
  • mellom kl. 21.00 og kl. 06.00                                                      kr. 1276,00
  • Minste sats (1,5 timer)                                                                   kr.   947,00
  • telefontolking: minste sats (1,5 timer)                                   kr.   947,00
  • helge/høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag                             kr. 1276,00

Reise- og ventetid faktureres med samme timesats som tolking.

Reiseutgifter (kommer i tillegg):

  •  tolking innenfor kommunen: bussutgifter/evt. km.-sats
  • tolking utenfor kommunen:  dokumentert reiseutgifter og andre utgifter etter kommunens reiseregulativ.

Skriftlig oversettelse (pr. A4 ark): (300 ord)                             kr. 1033,00

Tolking hos advokat, i retten, hos politi og UDI:                       kr. 848,00
følger justisdepartementets salærforskrift (pr. time)                                                

Tolking hos Biltilsynet (teoriprøve) pr. oppdrag: (klienten betaler)                                                                                                                                                kr. 1312,00

Prisene er ekskl. moms.