Enkeltpersoner eller representanter for foreninger, grupper eller interesseorganisasjoner kan holde muntlige innlegg til saker som bystyreutvalgene eller bystyret har til behandling.

Bystyreutvalgene har som oppgave å gi innstilling til bystyret i ulike saker.

Enkeltpersoner eller representanter for foreninger, grupper eller interesseorganisasjoner som ønsker å komme med sine synspunkter, kan holde muntlige innlegg til saker som bystyreutvalgene eller bystyret har til behandling. 

Muntlige innlegg holdes i starten av utvalgsmøtene eller i egne formøter. Innleggene bør være korte og helst holdes innenfor rammen på fem minutter.  Det blir ført i møteprotokollen hvem som har møtt og hvilken sak innlegget gjaldt.

Se møtekalender for utvalgene

Ønske om å holde innlegg meldes inn Bystyrets kontor senest klokken 12 dagen før møtet.

Utvalg for miljø og byutvikling har formøter for muntlige innlegg torsdagen før uken med utvalgsmøte. Da er fristen for å melde innlegg kl. 12 dagen før det.

Henvendelsen må inneholde:

  • navn på den/de som skal holde innlegget
  • hvilken sak på sakskartet innlegget gjelder

Send meldingen på e-post: bystyrets.kontor@bergen.kommune.no
eller til: Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 Bergen

Alle utvalgsmøter blir filmet direkte og publisert på kommunens nettside. Der kan det også sees i opptak.

Det er viktig at du er oppmerksom på dette, slik at du ikke omtaler personer som ikke ønsker å bli omtalt, at du ikke omtaler sensitiv informasjon eller annet som ikke bør være tilgjengelig på nett.

Dersom du ikke ønsker at ditt innlegg skal streames direkte, eller at det skal ligge tilgjengelig på kommunens nettside i etterkant av møte, kan du gi beskjed om det i utvalget så stoppes stream midlertidig. Denne delen vil heller ikke være tilgjengelig på nett i etterkant av møte.