Gjennom prosjektet "Kvinner på sokkel" skal Bergen kommune øke kvinners tilstedeværelse i det offentlige rom. Har du forslag til kvinner som bør hedres? Send forslag til vår kunnskapsbank.

Bergen kommune har bestemt at det skal reises fem statuer, kunstverk eller monumenter av navngitte kvinner i løpet av de neste 10 årene. 

Formålet er å bøte på manglende minnesmerker av historiske kvinner i Bergen by. Det finnes om lag 70 heders-skulpturer og minnesmerker av individer som Bergen har valgt å forevige. Mindre enn en håndfull av disse er kvinner. 

Det å synliggjøre historiske, betydningsfulle kvinner vil være viktig i et historisk og samtidig perspektiv, foruten å være en berikelse for byen. Ved å hedre kvinners innsats der de har utmerket seg, på felt som var tilgjengelige for dem i sin samtid, vil historien gjøres synlig fra kvinners perspektiv og belyse og sette verdi på en del av fortiden som stort sett har blitt oversett.

De nye skulpturene skal plasseres godt synlig i Bergen sentrum. Dette signaliserer at kvinner nå tar sin berettigede, sentrale plass og at likestilling er en selvfølge i dagens samfunn.

Les også: Kim Friele er den første kvinnen som får skulptur gjennom satsingen

 I forbindelse med kommunens satsing, ønsker vi å løfte kunnskapsnivået og engasjementet rundt kvinner i et historisk perspektiv. Vi ønsker derfor hjelp fra Bergens befolkning til å lage en kunnskapsbank med informasjon og historier rundt spennende kvinner gjennom historien. Er det en kvinne som har betydd mye for deg? Kjenner du til historier om kvinner som har levd, som har gjort noe spesielt eller bidratt til samfunnet på en eller annen måte? Kanskje kjenner din mor, far, bestemor, bestefar, tante eller onkel til kvinner som har gjort inntrykk på dem i en eller annen form? 

Forslagene vil bli brukt i vurderingen av kandidater til Kvinner på sokkel og i videre arbeid med å fremme kunnskap om navngitte kvinner i byen.

Skriv til oss om kvinnen(e) som du vil løfte frem og gi oppmerksomhet. Om det er tilgjengelig, send gjerne også annet tekstmateriale, billedmateriale eller lenker til nettsider som er nyttige. Du sender det inn via det digitale skjemaet (blå knapp) under.

Har du spørsmål? Kontakt rådgiver for Kunst i offentlige rom, Trine Lise Nedreås på telefon 453 92 520 eller e-post TrineLise.Nedreas@bergen.kommune.no.

Send inn forslag