Benkene til Kim Friele. (Foto: : Rory Sagstad)

Gjennom prosjektet "Kvinner på sokkel" skal Bergen kommune øke kvinners tilstedeværelse i det offentlige rom. Har du forslag til kvinner som bør hedres? Send forslag til vår kunnskapsbank.

I 2020 besluttet bystyret at det over en tiårs periode skal reises fem statuer, kunstverk eller monumenter av navngitte kvinner i Bergen. 

Det er få navngitte kvinner som er hedret med skulpturer eller minnesmerker i Bergen.

Det finnes om lag 70 heders-skulpturer og minnesmerker av personer som Bergen har valgt å forevige. Mindre enn en håndfull av disse er kvinner.

Kvinner har kjempet mot samfunnets begrensninger opp gjennom historien. Det har ikke vært en selvfølge at de har fått bidra og gitt mulighet til å utmerke seg i vitenskapen, arbeidslivet, på kunst- og kulturfeltet, i akademia, kirke- og organisasjonslivet, finansverden og politikken. Kvinners prestasjoner har ofte blitt nedvurdert og oversett, og det er få offentlige påminnelser om enkeltkvinners betydning gjennom historien.

Kvinner på sokkel-satsingen skal synliggjøre historiske, betydningsfulle kvinner fra Bergen. De nye kunstverkene vil være viktig i et historisk og samtidig perspektiv, foruten å være en berikelse for byen. Ved å hedre kvinners innsats i samfunnet gjennom kunst, tilfører vi både byrom og vår historie en verdi som lenge har blitt oversett. 

Kim Friele var den første kvinnen som ble hedret gjennom Kvinner på sokkel. Kunstverket Benkene til Kim av kunstner Lina Viste Grønli, står nå på Vågsallmenningen.

Billedhuggeren Ambrosia Tønnesen skal få sitt kunstverk plassert på Festplassen i 2024, og kunstner er Anne Karin Furunes.

Den tredje kvinnen som skal hedres er forfatteren Torborg Nedreaas. Hun har fått plassering i Nygårdsparken ved Møhlenpris, der hun bodde.

Ivrige bergensere har meldt inn forslag til navn på kvinner som de mener bør hedres med et kunstverk i byrommet. 

Både de tre som er valgt ut og andre forslag har kommet inn. Vi ønsker nå forslag til neste kvinne som skal inngå i Kvinner på sokkel.

Bergen kommune ønsker å reise kunstverk til ære for historiske kvinner. Kvinner som skal hedres må ha utmerket seg i sin samtid. 

Skriv til oss om kvinnen(e) som du vil løfte frem og gi oppmerksomhet. Om det er tilgjengelig, send gjerne også annet tekstmateriale, billedmateriale eller lenker til nettsider som er nyttige.

Du sender det inn via det digitale skjemaet (blå knapp) under.

Har du spørsmål? Kontakt rådgiver for Kunst i offentlige rom, Heidi Jaeger på telefon 95 75 66 59 eller e-post heidi.jaeger@bergen.kommune.no.

Send inn forslag