Gjennom Prosjekt kvinnenavn skal Bergen kommune øke kvinners tilstedeværelse i det offentlige rom. Har du forslag til kvinner som bør hedres? Send forslag til vår kunnskapsbank.

Det bergenske gatebildet er i stor grad preget av gatenavn oppkalt etter menn. Kvinnene som har kjempet mot samfunnets begrensninger for å kunne utmerke seg i vitenskapen, arbeidslivet, på kunst- og kulturfeltet, i akademia, kirke- og organisasjonslivet, finansverden og politikken har i mindre grad enn menn blitt hedret for sine bragder, for eksempel gjennom å få gater oppkalt etter seg. Dette er det viktig å endre på, både for å korrigere en skjev fremstilling av historien, og for å sørge for at alle bergensere, uansett kjønn, kan kjenne seg igjen i og bli inspirert av persongalleriet som hedres i bybildet. 

Bergen kommune har derfor bestemt at kommunen skal øke antall gater og plasser som tildeles navn etter kvinner. Som hovedregel vil ikke nye gater, plasser eller kommunale anlegg navnsettes etter menn før kjønnsbalansen i navnsatte gater, plasser og kommunale anlegg er betydelig bedret.

Vi ønsker hjelp fra Bergens befolkning til å lage en kunnskapsbank med informasjon og historier rundt spennende kvinner gjennom historien. Er det en kvinne som har betydd mye for deg? Kjenner du til historier om kvinner som har levd, som har gjort noe spesielt eller bidratt til samfunnet på en eller annen måte? 

Forslagene vil bli brukt i vurderingen av kandidater og i videre arbeid med å fremme kunnskap om navngitte kvinner i byen.

Gode adressenavn skal være varige og overleve omskiftninger. Du bør unngå navn på levende personer. Personene skal ha en tilknytning til Bergen for å kunne vurderes. 

Det er byrådet som fatter vedtak om navn.

Skriv til oss om kvinnen(e) som du vil løfte frem og gi oppmerksomhet. Om det er tilgjengelig, send gjerne også annet tekstmateriale, billedmateriale eller lenker til nettsider som er nyttige. Du sender det inn via det digitale skjemaet (blå knapp) under.

Har du spørsmål? Kontakt Malene Grønningen  på telefon 41269459 eller 
e-post Malene.Gronningen@bergen.kommune.no

Send ditt forslag til kvinnenavn (innlogging med ID-porten)